Đề kiểm tra Toán lớp 5 cuối học kì I – đề số 2

Spread the love

Image

Có thể bạn quan tâm

  Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm một đề kiểm tra Toán lớp 5 cuối học kì I. Hãy cùng tìm hiểu và làm quen với những câu hỏi thú vị nhé!

  Phần 1: Đề bài

  1.1 Trắc nghiệm

  Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Chữ số 7 trong số 945,007 có giá trị là:
  A. 7 B. C. D.

  b) Số 78,06 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là:
  A. B. C. D.

  c) Bốn đơn vị một phần trăm được viết là:
  A. 4,1 B. 4,10 C. 4,01 D. 4,001

  d) 30% của 28 là:
  A. 8,4 B. 8,04 C. 8,014 D. 8,041

  Câu 2: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

  a)
  b)
  c)
  d)

  Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  a) 0,5% của 56,5 là:

  b) 30% của 1,5 là:

  Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Hình chữ nhật MNPQ có diện tích 3600 . Vậy diện tích hình tam giác KQP là …

  1.2 Tự luận

  Câu 1: Tính bằng hai cách:

  a) (10,54 + 18,46) x 16,5

  b) (24,6 – 16,2) x 23,4

  Câu 2: Tìm x

  a)
  b)
  c)
  d)

  Câu 3: Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như hình vẽ sau. Tính diện tích phần gạch chéo có trong hình chữ nhật.

  Câu 4: Năm 2010, gia đình bác Tám thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2011 gia đình bác Tám thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

  a) Hỏi so với năm 2010, năm 2011 số thóc mà gia đình bác Tám thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

  b) Nếu so với năm 2011, năm 2015 số thóc cũng tăng lên bấy nhiêu phần trăm thì năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được bấy nhiêu tấn thóc ?

  Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi)

  Tìm một số biết: 0,125 của số đó bằng 5,320

  Phần 2: Bài giải

  2.1 Trắc nghiệm.

  Câu 1: a) Khoanh D. b) Khoanh B c) Khoanh C. d) Khoanh A.

  Câu 2:

  a)
  b)
  c)
  d)

  Câu 3:

  a) 0,5 % của 56,5 là 0,2825.
  Vậy 0,2825 ghi Đ, 28,25 ghi S vào ô trống.

  b) 30% của 1,5 là 0,45
  Vậy 4,5 ghi S, 0,45 ghi Đ vào ô trống.

  Câu 4: Hình chữ nhật MNPQ có diện tích 3600 . Vậy diện tích hình tam giác KPQ là 1152 .

  2.2 Tự luận

  Câu 1: Tính bằng hai cách:

  a) Cách 1:
  Cách 2:

  b) Cách 1:
  Cách 2:

  Câu 2:

  Câu 3: Diện tích phần gạch chéo có trong hình chữ nhật là:
  (50 x 80) : 2 = 2000 ()
  Đáp số: 2000

  Câu 4:

  a) So với năm 2010 năm 2011 số thóc tăng thêm là:
  8,5 – 8 = 0,5 (tấn)
  Tỉ số phần trăm số thóc tăng thêm là:
  0,5 : 8 = 0,0625 = 6,25%

  b) So với năm 2011, năm 2015 số thóc tăng thêm là:
  8,5 x 6,25 : 100 = 0,53125 (tấn)
  Số thóc năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được là:
  8,5 + 0,53125 = 9,03125 (tấn)
  Đáp số: a) 6,25% b) 9,03125 tấn

  Câu 5: Gọi x là số cần tìm, ta có:
  (Thử lại: 42,56 x 0,125 = 5,320)
  Vậy số cần tìm là 42,56

  Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức Toán lớp 5. Hãy cùng nhau học tập và đạt kết quả tốt nhé! Nếu bạn quan tâm, hãy xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 5 cuối kì I – đề số 3.

  More From Author