Bí Tích Rửa Tội (Phần 1): Khám Phá Sức Mạnh Của Sự Làm Sạch Tâm Linh

Spread the love

Bí Tích Rửa Tội là một trong những bí tích quan trọng và cơ bản nhất trong đời sống Kitô hữu. Đây là một sự kiện cực kỳ thiêng liêng và có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi tín hữu. Trước khi khám phá chi tiết về bí tích này, hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về sức mạnh của việc làm sạch tâm linh này.

Có thể bạn quan tâm

  Nguyện Cầu Đầu Giờ

  Khi bắt đầu mỗi buổi giảng, hãy cùng nhau nguyện cầu và mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Thần, để Ngài soi sáng và giúp chúng ta lắng nghe và hiểu rõ những bài học Chúa dạy cho chúng ta hôm nay.

  Dẫn Vào Lời Chúa

  Để bắt đầu buổi học, chúng ta hãy ôn lại những điều đã học và kiểm tra xem đã thực hiện những quyết tâm của mình chưa.

  • Ai đã lập ra các bí tích? (Chúa Giêsu)
  • Chúa Giêsu đã lập ra những bí tích nào?
  • Để lãnh nhận bí tích, ta phải có thái độ nào?
  • Các em đã tham dự thêm một thánh lễ ngoài thánh lễ ngày Chủ nhật trong tuần qua không?

  Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cuộc sống của Chúa Giêsu và khám phá bí tích Rửa Tội.

  Bí Tích Rửa Tội: Sự Sinh Lại Vào Đời Sống Mới

  Bí Tích Rửa Tội là bí tích đầu tiên mà Chúa Giêsu đã lập ra để ban cho chúng ta ơn cứu độ. Hãy tưởng tượng một ông lão mới được rửa tội. Khi được hỏi bao nhiêu tuổi, ông trả lời: “Năm nay tôi mới được hai tuổi!” Mọi người ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Ông lão giải thích rằng ông mới được hai tuổi vì ông mới được rửa tội cách đây hai năm. Câu trả lời của ông già này được xem là đúng đắn, bởi ngày ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội chính là ngày chúng ta được sinh ra để tiếp nhận sự sống mới trong Chúa Kitô Phục Sinh, trở thành con cái của Thiên Chúa và gia nhập Hội Thánh.

  Tin tưởng vào Chúa Giêsu và chịu phép Rửa là điều kiện cần để được cứu độ. Thế nhưng, làm sao mà chúng ta có thể tin nếu không có người giảng dạy và rao giảng Tin Mừng? Đó chính là lý do tại sao trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã ủy thác Hội Thánh mang sứ mạng rao giảng và rửa tội cho muôn dân.

  Công Bố Lời Chúa

  Chúng ta sẽ cùng đọc đoạn Kinh Thánh Mt 28, 16-20 để hiểu rõ hơn về sứ mạng mà Chúa Giêsu đã giao cho Hội Thánh.

  Giải Thích Lời Chúa

  Đoạn Kinh Thánh trong Tin Mừng theo thánh Matthêu kể lại sự kiện Chúa Giêsu hiện ra ở Galilê với các môn đệ và giao cho họ sứ mạng rao giảng Lời Chúa và rửa tội cho mọi người nhân danh Chúa Ba Ngôi.

  Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ loài người và chương trình ấy không kết thúc khi Ngài lên trời. Trong thời gian rải giảng, Chúa Giêsu gọi rất nhiều môn đệ cộng tác và tiếp nối công cuộc của Ngài. Chúa đã chọn 12 tông đồ làm nền móng Hội Thánh của Ngài. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại lệnh cho Hội Thánh “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi” (Mt 28, 19).

  Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bí tích Rửa Tội, là bí tích nền tảng của đời sống Kitô hữu.

  Phép Rửa Tội: Dấu Chỉ Của Sự Sống Mới

  Bí tích Rửa Tội được thực hiện qua việc đổ nước trên đầu với lời đọc nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là những dấu chỉ bên ngoài nhằm ban ơn bên trong cho ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng nước để làm sạch cơ thể và để sống. Sự làm sạch này cũng ám chỉ việc Chúa ban ơn làm sạch tâm hồn chúng ta.

  Sau khi nhận được bí tích Rửa Tội, chúng ta được tha tội, được sinh lại vào đời sống mới trong Chúa Thánh Thần. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta trở thành con cái Chúa, trở thành chi thể của Chúa Kitô và được đền thờ Chúa Thánh Thần.

  Bí tích Rửa Tội cũng đồng thời đánh dấu chúng ta gia nhập vào Hội Thánh, trở thành thân thể của Chúa Kitô. Bằng việc đổ nước trên đầu và đọc lời rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta nhận vào trong linh hồn một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn, cho phép chúng ta dự phần vào chức tư tế của Chúa Kitô.

  Lợi Ích Của Bí Tích Rửa Tội

  Bí tích Rửa Tội mang lại cho chúng ta những ơn cứu độ quan trọng:

  1. Sạch Tội: Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa tha tội cho mọi tội tổ tông và mọi tội riêng ta phạm trước khi chịu phép Rửa. Chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt mà những tội lỗi này mang đến.

  2. Sống Mới: Bí tích Rửa Tội mang đến cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta trở thành con cái Chúa Cha, chi thể của Chúa Kitô, và đền thờ Chúa Thánh Thần. Sự sống này là sự sống của người con Thiên Chúa trong Hội Thánh.

  3. Gia Nhập Hội Thánh: Bằng việc nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta trở thành thành viên trong Hội Thánh, thân thể của Chúa Kitô. Chúng ta được ghi vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn, cho phép chúng ta dự phần vào chức tư tế của Chúa Kitô.

  4. Dự Phần Vào Các Chức Vụ: Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được dự phần vào các chức vụ tế lễ, rao giảng Lời Chúa và sắp đặt mọi sự trần thế theo ánh sáng Tin Mừng. Chúng ta trở thành những nhân tố quan trọng trong công cuộc của Chúa.

  Kết Thúc Buổi Học

  Qua bài học này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về sự quan trọng của bí tích Rửa Tội và những lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta. Hãy luôn nhớ và trân trọng việc chúng ta đã nhận được bí tích này để sống một cuộc sống tốt đẹp và trọn vẹn trong Chúa.

  Cùng nhau thực hành điều chúng ta đã quyết tâm và luôn trở thành con cái ngoan thảo của Chúa.

  Hãy cùng nhau cầu nguyện và đọc Kinh Sáng Danh để kết thúc buổi học. Cám ơn Chúa đã thương ban cho chúng ta giờ học giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống theo lời dạy của Ngài và trở nên những nhân tố quan trọng trong công cuộc của Chúa. Amen.

  More From Author