Đề thi môn Toán minh họa lần 3 BGD 2017: Xem đáp án chi tiết ngay!

Estimated read time 3 min read
Spread the love

Môn Toán luôn được mong đợi trong kỳ thi và đề thi minh họa lần 3 năm 2017 không phải ngoại lệ. Trang web DeThiThu.Net nhanh chóng có đáp án chi tiết cho đề minh hoạ môn Toán lần 3 năm 2017 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo, do Ngọc Huyền LB thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

  Một số câu hỏi trong đề thi minh họa lần 3 môn Toán 2017

  • Câu 1: Cho hàm số y = x³ – 3x có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành. A. 2 B. 3 C. 1 D.0
  • Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;-4;0), B(-1;1;3) và C(3;1;0) Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC A. D(-2;0;0) hoặc D(-4;0;0) B. D(0;0;0) hoặc D(-6;0;0) C. D(6;0;0) hoặc D(12;0;0) D. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0)
  • Câu 47: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2z-3=0. Mặt cầu (S): x²+y²+z²+2x-4y-2z-5=0. Giả sử điểm M ∈ (P) và N ∈ (S) sao cho vector MN cùng phương với vector u=(1,0,1) và khoảng cách M và N lớn nhất. Tính MN. A. MN = 3 B. MN = 1+2√2 C. MN = 3√2 D. MN = 14
  • Câu 50: Cho khối tứ diện có thể tích bằng V. Gọi V’ là thể tích khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số V’/V. A. V’/V = 1/2 B. V’/V = 1/4 C. V’/V = 2/3 D. V’/V = 5/8

  Đề thi môn Toán minh họa lần 3 năm 2017 phân bố câu hỏi và mức độ kiến thức như sau:

  • Số câu hỏi liên quan đến hình vẽ (bảng biến thiên, đồ thị hàm số, hình vẽ minh họa): 8 câu
  • Số câu hỏi mức độ Nhận biết – Thông hiểu (mức độ rất dễ và cơ bản): 30 câu (Từ câu 1 đến câu 30)
  • Số câu hỏi Vận dụng thấp: 13 câu (Từ câu 31 đến câu 43)
  • Số câu hỏi Vận dụng cao: 7 câu (Từ câu 44 đến câu 50)

  Đánh giá chung từ dethithu1.net: Đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục & ĐT lần này phân hóa rất tốt các thí sinh ở phổ điểm dưới 8 điểm và trên 8 điểm.

  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

  Đáp án giải chi tiết đề minh họa môn Toán 2017 lần 3 của Bộ Giáo Dục

  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
  Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

  More From Author