Câu Đố SQL: Kiểm Tra Tập Hợp Số Tăng Dần Trong SQL

Estimated read time 4 min read
Spread the love

Bạn đã từng gặp phải câu đố vui về kiểm tra xem một tập hợp số có phải tăng dần hay không không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng các hàm thống kê SQL để xác định tập hợp số có bị gián đoạn hay không.

Có thể bạn quan tâm

  Dùng các hàm thống kê SQL

  Với một bảng dữ liệu T1 và cột data1 chứa các giá trị số, chúng ta có thể sử dụng các hàm MIN(), MAX() và COUNT() để kiểm tra điều kiện tăng dần của tập hợp.

  Cụ thể, chúng ta có thể xét các trường hợp sau:

  • Bảng có giá trị data1 nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 10000. Chúng ta có thể sử dụng MIN() và MAX() để kiểm tra điều kiện này không thỏa mãn.
  • Bảng có nhiều hơn hoặc ít hơn 10000 dòng. Chúng ta có thể sử dụng COUNT() để loại bỏ trường hợp này.
  • Bảng có đủ 10000 dòng, tất cả giá trị trong cột data1 nằm trong khoảng từ 1 đến 10000. Trường hợp này, các hàm MIN(), MAX() và COUNT() không đủ để xác định tập hợp có bị gián đoạn hay không. Nếu cột data1 thiếu một giá trị nào đó, sẽ có một giá trị khác xuất hiện hai lần. Chúng ta có thể sử dụng COUNT DISTINCT để loại bỏ trường hợp này.

  Để kiểm tra các trường hợp trên, chúng ta có thể tạo dữ liệu mẫu và sử dụng các hàm thống kê SQL. Kết quả sẽ trả về các thông tin về bảng như nhỏ nhất, lớn nhất, tổng số dòng và tổng số dòng khác biệt.

  Sử dụng hàm ranking trong SQL

  Một cách khác để kiểm tra tập hợp số tăng dần là sử dụng hàm ranking windows function. Bằng cách sắp xếp cột data1 theo thứ tự tăng dần và đánh số từ 1 đến 10000, chúng ta có thể so sánh cột data1 với cột số thứ tự (Num). Nếu có dòng dữ liệu nào mà cột data1 không khớp với cột Num, thì tập hợp số không thỏa mãn yêu cầu.

  Kết quả trả về sẽ cho chúng ta biết những bảng nào có cột data1 không khớp với Num, từ đó chúng ta có thể xác định tập hợp số có bị gián đoạn hay không. Chẳng hạn, kết quả của câu truy vấn sẽ cho biết bảng T1 không có dòng nào không khớp – tức là tập hợp số chạy từ 1 đến 10000 và không bị gián đoạn.

  Đây là một trong những phương pháp kiểm tra tập hợp số tăng dần trong SQL. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các hàm thống kê và ranking trong SQL để giải quyết câu đố vui này.

  More From Author