Các Câu Lệnh “SHOW” Quan Trọng Trong CCNA

Spread the love

Trong quá trình quản trị mạng và an ninh mạng, việc sử dụng các câu lệnh “SHOW” là rất phổ biến. Những câu lệnh này giúp kiểm tra thông tin cấu hình và trạng thái của các thiết bị mạng, từ đó giúp chúng ta giải quyết các vấn đề xảy ra. Dưới đây là một số câu lệnh “SHOW” thường được sử dụng trong CCNA.

Có thể bạn quan tâm

  Kiểm tra thông tin VLAN:

  Câu lệnh #show vlan giúp kiểm tra thông tin của VLAN tương ứng với các access-port trên Router/Switch.

  Kiểm tra thông tin đường trunk:

  Sử dụng câu lệnh #show int trunk để kiểm tra thông tin về đường trunk, Native-vlan, và nhiều thông tin liên quan khác.

  Kiểm tra phiên bản IOS:

  Với câu lệnh #show version, bạn có thể kiểm tra phiên bản của IOS đang chạy trên Router. Ngoài ra, câu lệnh này còn giúp kiểm tra kích thước RAM và NVRAM và giá trị thanh ghi “Config-register”.

  Kiểm tra thông tin HSRP:

  Sử dụng câu lệnh #show standby brief để kiểm tra thông tin về HSRP như Router Active/Standby, Virtual-IP, và nhiều thông tin khác.

  Kiểm tra thông tin Spanning-tree:

  Câu lệnh #show spanning-tree summary giúp kiểm tra các tính năng của Spanning-tree như Portfast, BPDU Guard, BPDU Filter và trạng thái của port. Nếu bạn muốn kiểm tra thông số của Spanning-tree cho từng VLAN cụ thể, bạn có thể sử dụng câu lệnh #show spanning-tree vlan....

  Kiểm tra cấu hình trên Router:

  Sử dụng câu lệnh #show run để kiểm tra cấu hình hiện tại của Router. Đây là một câu lệnh thường xuyên được sử dụng để kiểm tra chi tiết các cấu hình như Enable Password, IP Address, Routing, NAT, Telnet và nhiều hơn nữa.

  Kiểm tra thông tin IPv6:

  Câu lệnh #show ipv6 int brief giúp kiểm tra thông tin cấu hình IPv6 trên các cổng mạng. Đồng thời, #show ipv6 route#show ipv6 protocols cho phép kiểm tra bảng định tuyến IPv6 và các giao thức định tuyến đã được cấu hình trên Router/Switch.

  Kiểm tra thông tin Port-Security:

  Sử dụng câu lệnh #show port-security interface (tên int) để kiểm tra xem các cổng nào đã được cấu hình Port-Security và trạng thái hiện tại.

  Kiểm tra bảng định tuyến và giao thức định tuyến:

  Câu lệnh #show ip route giúp kiểm tra bảng định tuyến của Router. Đồng thời, #show ip protocols kiểm tra thông tin về tất cả các giao thức định tuyến đã được cấu hình trên Router/Switch.

  Kiểm tra thông tin OSPF:

  Với câu lệnh #show ip ospf database (detail), bạn có thể kiểm tra thông tin tất cả các loại LSA trong OSPF.

  Kiểm tra thông tin NAT:

  Câu lệnh #show ip nat translations giúp kiểm tra thông tin bảng NAT của Router.

  Kiểm tra thông tin cổng mạng:

  Sử dụng câu lệnh #show ip int brief để kiểm tra tên của các cổng mạng trên Router/Switch, trạng thái SHUTDOWN/NO SHUTDOWN và các thông tin về địa chỉ IP.

  Kiểm tra thông tin EIGRP:

  Câu lệnh #show ip EIGRP neighbor giúp kiểm tra thông tin về các Neighbor trong giao thức EIGRP. Ngoài ra, #show ip eigrp topology (all-link) cho phép kiểm tra thông tin về tất cả các đường đi đến cùng đích trong giao thức EIGRP.

  Kiểm tra thông tin DHCP:

  Sử dụng câu lệnh #show ip dhcp pool để kiểm tra các pool đã tạo trên DHCP Server. Đồng thời, #show ip dhcp binding cho phép kiểm tra các host đã được gán IP cùng với địa chỉ MAC.

  Kiểm tra thông tin cổng mạng:

  Câu lệnh #show interface giúp kiểm tra chi tiết thông tin của các cổng mạng trên Router/Switch. Bạn có thể kiểm tra các thông tin như Bandwidth/Delay/Speed, địa chỉ MAC/IP và các thông tin QoS khác.

  Kiểm tra trạng thái Etherchannel:

  Sử dụng câu lệnh #show etherchannel summary để kiểm tra trạng thái của Etherchannel, các giao thức và các interface trong Port-Channel.

  Kiểm tra thời gian trên Router/Switch:

  Câu lệnh #show clock giúp kiểm tra thời gian trên Router/Switch.

  Kiểm tra thông tin CDP:

  Sử dụng câu lệnh #show cdp neighbor để kiểm tra thông tin về các thiết bị mạng khác đang kết nối với Router/Switch thông qua các cổng mạng.

  Kiểm tra thông tin Access-list:

  Câu lệnh #show access-list giúp kiểm tra danh sách các access-list đã được tạo trên Router/Switch.

  Kiểm tra bảng ARP:

  Sử dụng câu lệnh #show arp để kiểm tra bảng ARP của Router/Switch.

  Với bài viết ngắn này, tôi hy vọng rằng những câu lệnh “SHOW” được đề cập sẽ giúp bạn trong quá trình quản trị mạng và an ninh mạng.

  More From Author