Giải chi tiết đề thi ĐH 2012 môn Lý Mã đề 958

Spread the love

Chào các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải chi tiết đề thi Đại học 2012 môn Lý, Mã đề 958. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho việc giảng dạy của các thầy cô.

Có thể bạn quan tâm

  Đề thi chính thức Môn lý – Năm 2012

  BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO GIẢI ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958

  Cho biết:

  • hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s
  • độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C
  • tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s
  • số Avôgadro NA = 6,02.1023 mol-1

  Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng:
  A. 0,5 kg
  B. 1,2 kg
  C. 0,8 kg
  D. 1,0 kg

  Thời điểm t:

  Thời điểm:

  Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà là…

  Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60 với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là:
  A. 1
  B. ?
  C. 2
  D. ?

  Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là…

  More From Author