Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 4 kì 2 năm 2022 – 2023: Luyện tập kiến thức hiệu quả

Spread the love

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Lịch sử – Địa lý năm 2022 – 2023 là tài liệu cung cấp đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, nhằm đạt kết quả cao trong năm học. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4 cho các em học sinh. Hãy cùng điểm qua chi tiết đề thi này nhé!

Có thể bạn quan tâm

  1. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4

  A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

  I. (Trắc nghiệm) (3,0 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: (1,0 điểm) Nghĩa quân Tây Sơn do ai lãnh đạo?
  A. Nguyễn Huệ
  B. Nguyễn Lữ
  C. Nguyễn Nhạc.

  Câu 2: (1,0 điểm) Thời Hậu Lê văn học viết bằng loại chữ nào?
  A. Chữ Quốc ngữ
  B. Chữ Hán
  C. Chữ Nôm

  Câu 3: (1,0 điểm) Cuộc kháng chiến chống quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất (năm 981) do ai lãnh đạo?
  A. Đinh Tiên Hoàng
  B. Lê Hoàn
  C. Đinh Liễu

  II. Tự luận: (2 điểm)

  Câu 4: (1,0 điểm): Hãy điền các từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực tối cao. bộ luật Hồng Đức vào chỗ (…) trong các câu sau cho thích hợp:
  Thời ……………………………..việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ.
  Nhà vua có……………………………………………………Vua lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn…………………………………………………………….. để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

  Câu 5: (1,0 điểm) Hệ thống đê điều thời nhà Trần đã giúp gì cho việc sản xuất và đời sống nhân dân ta?

  B. PHẦN ĐỊA LÍ: 5 Điểm:

  I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: (1,0 điểm) Đồng bằng Nam Bộ do con sông nào bồi đắp nên?
  A. Sông Tiền và sông Hậu.
  B. Sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.
  C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

  Câu 2: (1,0 điểm) Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt, đó là những mùa nào?
  A. Có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa.
  B. Có hai mùa rõ rệt là mùa xuân và mùa hè
  C. Có bốn mùa là: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông

  Câu 3: (1,0 điểm) Đồng Bằng Bắc Bộ có những thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?
  A. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm sản xuất.
  B. Nhờ có máy móc hiện đại, người dân chăm chỉ làm ăn.
  C. Nhờ có máy móc hiện đại, nhiều nước tưới tiêu.

  II. Tự luận: (2 điểm)

  Câu 4: (1,0 điểm) Nỗi tên thành phố với số dân cư của thành phố đó của năm 2004 (nghìn người)

  Tên thành phố: Hà Nội, Số dân: 5731
  Tên thành phố: Hải Phòng, Số dân: 765
  Tên thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Số dân: 3083
  Tên thành phố: Đà Nắng, Số dân: 1123

  Câu 5: (1,0 điểm) Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

  2. Đáp án Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 4 kì 2

  A: MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm)

  Trắc nghiệm: (3 điểm)
  Câu Ý đúng Điểm
  Câu 1 A. Nguyễn Huệ 1,0
  Câu 2 C. Chữ Hán 1,0
  Câu 3 B. Lê Hoàn 1,0

  II. Tự luận: (2 điểm)

  Câu 4: (1,0 điểm): Hãy điền các từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực tối cao, bộ luật Hồng Đức vào chỗ (…) trong các câu sau cho thích hợp:
  Thời Hậu Lê việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ.
  Nhà vua có quyền lực tối cao. Vua lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

  Câu 5: (1,0 điểm) Dưới thời nhà Trần, hệ thống đê điều đã được hình thành, giúp cho việc sản xuất phát triển và đời sống nhân dân ấm no, thiên tai giảm nhẹ.

  B. MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm)

  I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
  Câu Ý đúng Điểm
  Câu 1 C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai 1,0
  Câu 2 A. Có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. 1,0
  Câu 3 A. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm sản xuất. 1,0

  II. Tự luận: (2 điểm)

  Câu 4: (1,0 điểm) Nỗi tên thành phố với số dân cư của thành phố đó của năm 2004 (nghìn người)

  Tên thành phố: Hà Nội, Số dân: 5731
  Tên thành phố: Hải Phòng, Số dân: 765
  Tên thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Số dân: 3083
  Tên thành phố: Đà Nắng, Số dân: 1123

  Câu 5: (1 điểm) Vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta:

  • Là kho muối vô hạn.
  • Cung cấp nhiều khoáng sản, hải sản quý.
  • Điều hòa khí hậu.
  • Là đường giao thông thuận tiện, phát triển du lịch biển đảo.
  • Là nơi phát triển một số ngành chăn nuôi, trồng trọt, chế biến.

  Lưu ý: Khi chấm, giáo viên tùy vào câu trả lời của học sinh để cho điểm phù hợp theo câu trả lời đúng hoặc sai của từng em.

  3. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử – Địa

  Mạch nội dung:
  Số câu, số điểm
  Mức 1
  Mức 2
  Mức 3
  Mức 4
  Tổng

  1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)
   KQ
   TL
   KQ
   TL
   KQ
   TL
   KQ
   TL
   KQ
   TL
   Số câu
   1
   1
   số điểm

  2. Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858)
   Số câu
   1
   Số điểm

  3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)
   Số câu
   1
   1
   Số điểm

  4. Nước Đại Việt dưới thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)
   Số câu
   1
   Số điểm

  5. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV)
   Số câu
   1
   1
   1
   Số điểm  6. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Số câu
   1
   1
   Số điểm

  7. Tây Nguyên
   Số câu
   1
   1
   Số điểm

  8. Đồng bằng Bắc Bộ
   Số câu

   Số điểm
   4 Hệ thống số liệu dân số của một số thành phố
   Số câu
   1
   1
   Số điểm

  9. Biển đảo
   Quần đảo
   Số câu
   1
   1
   Số điểm


   Tổng
   Số câu
   2
   2
   4
   2
   10
   Số điểm
   10

  4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án
  • Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 Tải nhiều

  Ngoài ra, các em học sinh và quý phụ huynh có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tin học,…

  More From Author