Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 – 2023: Ôn tập và nắm vững kiến thức

Spread the love

Image: Exam

Có thể bạn quan tâm

  Xin chào các bạn học sinh lớp 4! Mùa hè đã đến, hẳn các bạn đang rất háo hức nghỉ hè, đúng không? Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt trong học tập, chúng ta cần ôn lại kiến thức đã học. Để giúp các bạn ôn tập môn Toán, mình xin giới thiệu bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 – 2023. Bộ đề này bao gồm các đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22. Các đề thi trong bộ đề này sẽ giúp các bạn củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 để đạt kết quả cao. Hãy cùng mình tham khảo chi tiết bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất sau đây.

  1. Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 năm 2022 – 2023

  1.1. Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Số 1

  Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu với hình ở trên:

  Câu 2: Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

  A. B. C. D.

  Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số là:

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 4: Trong các phân số những phân số lớn hơn 1 là:

  A.

  B. C. D.

  Câu 5: Một hình bình hành có độ dài đáy 18cm; chiều cao 13cm. Diện tích hình bình hành đó là:

  A. 234cm2.

  B. 244cm2.

  C. 234m2.

  D. 254m2.

  Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (M2)

  a) 4 tạ = 4000kg

  b) 63000kg = 63 tấn

  c) 4m2 7dm2 = 407dm2

  d) 230 000cm2 = 230m2

  II. Phần tự luận:

  Câu 7: Tính:

  Câu 8: Tìm x: (Viết dưới dạng phân số tối giản)
  …………………………………………… …………………………………………………..
  …………………………………………… …………………………………………………..

  Câu 9: Giải bài toán sau: Lớp 4A có 35 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có số học sinh đạt điểm 10; có số học sinh đạt điểm 9; còn lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh đạt điểm 8 ?

  Câu 10: Quan sát phần rèm che của hai cửa sổ. Em hãy viết phép tính và tính tổng số phần đã kéo rèm của cả hai cửa sổ:

  Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

  I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng ghi 1 điểm, câu có nhiều ý chia theo các ý)

  Câu 1.

  Câu 2: C

  Câu 3: D

  Câu 4: D

  Câu 5: A

  Câu 6

  a) 4 tạ = 4000kg S

  b) 63000kg = 63 tấn Đ

  c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

  d) 230 000cm2 = 230m2 S

  II. Phần tự luận:

  Câu 7:

  Câu 8

  x =

  x = 2

  x =

  x = 25

  Câu 9: Giải bài toán sau: Lớp 4A có 35 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có số học sinh đạt điểm 10 là:

  35 x = 10 (học sinh)

  Số học sinh lớp 4A đạt điểm 15 là:

  35 x = 20 (học sinh)

  Số học sinh lớp 4A đạt điểm 8 là:

  35 – (10 + 20) = 5 (học sinh)

  Đáp số: 5 học sinh

  Câu 10: Quan sát phần rèm che của hai cửa sổ. Em hãy viết phép tính và tính tổng số phần đã kéo rèm của cả hai cửa sổ:

  1.2. Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Số 2

  Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Câu 1: Phân số được đọc là:

  A. Hai mươi lăm phần bốn mươi ba.

  B. Hai mươi lắm trên bốn mươi ba.

  C. Hai mươi lăm chia bốn mươi ba.

  D. Bốn mươi ba phần hai mươi lăm.

  Câu 2:

  a)1 km2 = ……………. m2. Số thích hợp điền vào chổ chấm là:

  A. 100.000.000

  B. 10.000.000

  C. 1.000.000

  D. 100.000

  b) 5 tấn = ………… kg. Số thích hợp điền vào chổ chấm là

  A. 500

  B. 5.000

  C. 50.000

  D. 500.000

  Câu 3: Hình bình hành có đặc điểm là

  A. Hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.

  B. Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

  C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  D. Cả A,B,C đều đúng.

  Câu 4: Một hình bình hành có độ dài đáy là m, chiều cao là m. Diện tích của hình bình hành đó là:

  Câu 5: Phân số nào sau đây không bằng với phân số :

  Phần II. Tự luận (7 điểm)

  Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD có :

  Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

  a) Các cặp canh song song với nhau là:……………….

  ………………………………………………………………………..

  b) Các cặp cạnh bằng nhau là:…………………………..

  ………………………………………………………………………. .

  c) Diện tích của hình thoi ABCD là: …………………..

  ……………………………………………………………………..

  Câu 2 (2 điểm): Tính

  Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật có nữa chu vi là m, chiều dài hơn chiều rộng m. Tính diện tích của miếng bìa đó?

  Đáp án:

  Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

  Câu 1

  Câu 2a

  Câu 2b

  Câu 3

  Câu 4

  Câu 5

  ACBDDC

  Phần II. Tự luận (7 điểm)

  Câu 1 (2 điểm):

  a) AB và DC; AD và BC

  b) AB=BC=CD=DA..

  c) 27 cm2

  Câu 2 (2 điểm):

  Câu 3 (3 điểm):

  2. Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Tải nhiều

  2.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

  Bài 1: Hình nào có số ô vuông đã tô đậm? (0,5 điểm)

  Bài 2: Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

  A.

  B.

  C.

  D.

  Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

  A. □

  B. □

  C. □

  D. 1 □

  Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

  85 dm2 = ………… cm2

  1 tạ 25 kg =………..kg

  Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

  A. Có bốn cạnh bằng nhau.

  B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

  C. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

  D. Có bốn góc vuông.

  Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

  Bài 7: Tính: (2 điểm)

  a)

  b)

  c)

  d)

  Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

  a)

  b)

  Bài 9: Một lớp học có học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

  Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

  Câu 1: Chọn D

  Câu 2: Chọn B

  Câu 3: Chọn B

  Câu 4:

  a. X + = 9

  X =

  X =

  b. X x =

  X =

  X =

  Câu 5: Chọn D

  Câu 6

  a.

  b.

  c.

  d.

  Câu 7: Chọn C

  Câu 8.

  Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm)

  Bài giải:

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

  120 x = 80 (m)

  Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

  (120+ 80) x 2 = 400 (m)

  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

  120 x 80= 9600 (m2)

  Đáp số: 9600 m2

  Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

  Bài giải:

  Số gạo còn lại của cửa hàng sau buổi sáng bán là:

  250 – 25 = 225 (kg)

  Số kg gạo buổi chiều bán là:

  225 x = 135 (kg)

  Số kg gạo cả hai buổi cửa hàng đã bán được là:

  25 + 135 = 160 (kg)

  Đáp số: 160 kg gạo

  3. Đề ôn tập giữa kì 2 lớp 4 môn Toán

  • Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1
  • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2
  • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 3
  • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 4
  • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 5
  • Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 6
  • Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 7

  4. Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn khác

  • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn học năm 2022 – 2023
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 – 2023
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 – 2023

  Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

  More From Author