Đề thi kế toán ngân hàng Agribank: Cách xử lý và hạch toán

Spread the love

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề thi vào vị trí kế toán ngân hàng Agribank. Đề thi này bao gồm nhiều câu hỏi về lý thuyết và bài tập thực hành. Hãy cùng xem các câu hỏi và cách xử lý và hạch toán chúng như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

  Phần 1: Lý thuyết (4 điểm)

  Phân loại tài khoản kế toán ngân hàng thương mại (2 điểm)

  Trong câu hỏi này, chúng ta cần phân loại tài khoản kế toán của ngân hàng thương mại. Đây là một phần quan trọng trong công việc kế toán để có thể nắm bắt và quản lý tài chính của ngân hàng một cách chính xác.

  Tác động của công nghệ thông tin đến công tác kế toán giao dịch (2 điểm)

  Câu hỏi này yêu cầu chúng ta trình bày tác động của sự phát triển công nghệ thông tin đến công tác kế toán giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng, cũng như giữa các đơn vị ngân hàng. Công nghệ thông tin đã thay đổi cách thức thực hiện các giao dịch ngân hàng và ảnh hưởng đến quy trình kế toán.

  Phần 2: Bài tập (6 điểm)

  Bài 1 (4 điểm)

  Trong bài tập này, chúng ta sẽ xem xét các nghiệp vụ kế toán đã được xử lý và trình bày cách điều chỉnh nếu có sai sót.

  Câu 1.1 (1 điểm)

  Trong câu hỏi này, ngân hàng đã phát hành thêm 100.000 cổ phiếu bổ sung với giá bán cao hơn mệnh giá. Kế toán đã lập chứng từ hạch toán như sau:

  Nợ tài khoản tiền mặt (1011) 12 tỷ
  Có tài khoản vốn điều lệ (601) 10 tỷ
  Có tài khoản quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (611) 2 tỷ

  Câu 1.2 (1 điểm)

  Trong câu hỏi này, khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm đúng ngày dự trả lãi của ngân hàng. Kế toán lập chứng từ hạch toán như sau:

  Nợ tài khoản tiền mặt (1011) 200 triệu
  Có tài khoản tiền gửi tiết kiệm (4232) 200 triệu
  Và nợ tài khoản chi phí trả lãi tiền gửi (801) 2 triệu
  Có tài khoản lãi phải trả cho tiền gửi (4913) 2 triệu

  Câu 1.3 (2 điểm)

  Trong câu hỏi này, chúng ta cần xác định và trích lập dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi. Kế toán đã lập chứng từ và hạch toán như sau:

  Nợ tài khoản chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi (8822) 10,7 tỷ
  Có tài khoản dự phòng cụ thể (2191) 6,7 tỷ
  Có tài khoản dự phòng chung (2192) 4 tỷ

  Bài 2 (2 điểm)

  Trong bài tập này, chúng ta sẽ xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Kết luận

  Trên đây là những câu hỏi và cách xử lý và hạch toán trong đề thi vào vị trí kế toán ngân hàng Agribank. Hy vọng rằng bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về các nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng và cách áp dụng chúng vào thực tế. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!

  More From Author