Cải tiến cuộc thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Thư viện Đề

Estimated read time 3 min read
Spread the love

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2022 Được chọn lọc từ đề thi của các trường Tiểu học có bảng ma trận chuẩn kiến thức theo Thông tư 22 và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Có thể bạn quan tâm

  1. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 năm 2022

  Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

  • Rút gọn phân số thì ta được phân số tối giản là: B.
  • Trong các phân số sau, phân số nào tối giản là: C.

  Câu 2 (1 điểm) của 35 là: D.

  Câu 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm

  • 7 tấn 20 kg = 7,200 kg
  • 2 giờ 16 phút = 136 phút

  Câu 4 (1 điểm): có giá trị là: B.

  Câu 5 (1 điểm): So sánh các cặp phân số sau:

  • a) D < E
  • b) F < G
  • c) H = I
  • d) J > K

  Câu 6 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

  • 9 km2 60 m2 = 9,060 m2
  • 8000 năm = 80 thế kỉ

  Câu 7 (1 điểm): Hình thoi có độ dài hai đường chéo là: 13cm và 4cm thì diện tích thoi là: 26 cm2.

  II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

  Câu 8 (1 điểm): Tính

  • a) Tính: 5487 + 8369 = 13856
  • b) Tính: 37978 – 5169 = 32809

  Câu 9 (1 điểm): Một vườn hoa hình bình hành có độ dài đáy hơn chiều cao 48m và chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích vườn hoa đó: 2160 m2.

  Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất

  • a) 82 + 5 = 87
  • b) 127 + 1 + 73 + 39 = 240

  Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

  Câu 1: mỗi phần 0,5 đ
  Câu 2 (1 đ)
  Câu 3: mỗi phần 0,5 điểm
  Câu 4 (1 đ)

  • a) D
  • b) B
  • c) A
   Câu 5: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm:
  • a) D < E
  • b) F < G
  • c) H = I
  • d) J > K
   Câu 6 (1 điểm): Điền đúng kết quả được mỗi phần 0,5 điểm:
  • a) C
  • b) A
   Câu 7 (1 điểm): 26 cm2
   PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm
   Câu 8: Đúng mỗi phần được 0,25 điểm. Thứ tự kết quả:
  • a)
  • b)
  • c)
  • d) 3
   Câu 9: (1 điểm)
   Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần) 0,2 điểm
   Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là: 48 : 3 x 2 = 32 (m) 0,2 điểm
   Chiều dài của mảnh vườn đó là: 32 + 48 = 80 (m) 0,2 điểm
   Diện tích của mảnh vườn đó là: 80 x 32 = 2160 (m2) 0,2 điểm
   Đáp số: 2160 m2
   Câu 10: Đúng mỗi phần được 0,5 điểm.
  • b)
  • = 2 + 5 = 7

  More From Author