Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 Có đáp án: Ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kì

Spread the love

Image

Có thể bạn quan tâm

  Những ngày cuối cùng của học kì đã đến, và năm học sắp kết thúc. Đó là thời điểm quan trọng để các em học sinh lớp 3 ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kì. Để giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, dưới đây là bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020, bao gồm cả đáp án.

  1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

  Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

  a) Số liền sau của 39 999 là:

  A. 40 000

  B. 40 998

  C. 39 998

  D. 40 100

  b) Số lớn nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

  A. 8 576

  B. 8 756

  C. 8 765

  D. 8 675

  Câu 2: Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

  A. 36cm²

  B. 81cm

  C. 81cm²

  D. 36cm

  Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

  A. 10 cm

  B. 20 cm

  C. 24 cm²

  D. 24 cm

  Câu 4: Đặt tính rồi tính:

  a) 3250 – 324

  b) 84 695 – 2 367

  c) 1 041 x 7

  d) 24 672 : 6

  Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:

  Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 6m 7cm = …… cm là:

  A. 67

  B. 607 cm

  C. 670

  D. 607

  Câu 6. Tìm x:

  a) x – 357 = 4 236

  b) x : 7 = 4214

  Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thứ tự từ lớn đến bé là:

  …………………………………………………………….

  Câu 8: Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

  Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m, Chiều dài hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

  Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

  Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kg gạo, túi thứ hai đựng được gấp 3 lần túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kg gạo?

  2. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

  Câu 1: 1 đ

  a) A; b) C

  Câu 2: 1 đ Đáp án C

  Câu 3: 1 đ Đáp án D

  Câu 4: 1 đ

  a) 3250 – 324 = 2926
  b) 84 695 – 2 367 = 82328
  c) 1 041 x 7 = 7287
  d) 24 672 : 6 = 4112

  Câu 5: 1 đ Đáp án D

  Câu 6: 1 đ

  a) x – 357 = 4 236
  => x = 4 236 + 357 = 4593
  b) x : 7 = 4214
  => x = 4214 x 7 = 29498

  Câu 7: 1 đ Thứ tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

  Câu 8: 1 đ

  Quãng đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ
  Quãng đường còn phải sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ
  Đáp số: 2 810 m

  Câu 9: 1 đ

  Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

  Câu 10: 1 đ

  Giải:

  Cách 1:
  Túi thứ hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ
  Cả hai túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ
  Đáp số: 0.25 đ

  Cách 2:
  Vì túi thứ hai đựng được gấp 3 lần túi thứ nhất, nên cả hai túi đựng được số gạo gấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất.
  Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ
  Đáp số: 0.25 đ

  3. Đề bài: Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

  Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

  a). A b). C c). D d). B

  Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng kết quả mỗi dòng được 0,25 điểm.

  a) 76 635 < 76 653 (0,25 điểm).
  b) 18 536 > 17 698 (0,25 điểm).
  c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).
  d) 92 569 < 92 500 + 70 (0,25 điểm).

  Câu 3: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

  a) Diện tích của hình chữ nhật là: A. 24 cm² (0,5 điểm).
  b) Chu vi của hình chữ nhật là: B. 20cm (0,5 điểm).

  Câu 4: (1,0 điểm). Khoanh đúng câu B. 127 dm.

  Câu 5: (2,0 điểm).

  • Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi bài được 0,5 điểm; thiếu dấu gạch ngang 2 bài trừ 0,25 điểm.
  • Sắp đúng phép tính, sai kết quả, mỗi bài được 0,25 điểm.

  Kết quả đúng:
  a) 38 707
  b) 82 328
  c) 7 287
  d) 4 112

  Câu 6: (1,0 điểm). Tính đúng mỗi bước tính được 0,5 điểm.

  a) 229 + 126 x 3 = 229 + 378 (0,25 điểm).
  = 607 (0,25 điểm).
  b). (9 759 – 7 428) x 2 = 2 331 x 2 (0,25 điểm).
  = 4 662 (0,25 điểm).

  Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm; mỗi bước tính đúng 0,25 điểm.

  a) x x 6 = 2 412
  x = 2 412 : 6 (0,25 điểm).
  x = 402 (0,25 điểm).
  b) x : 3 = 1 824
  x= 1 824 x 3 (0,25 điểm).
  x = 5 472 (0,25 điểm).

  Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)
  Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

  4. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

  More From Author