Tiếng Anh Quốc Tế: Tất Tần Tật Về Bài Thi TOEIC Writing & Speaking

Spread the love

Bạn đang quan tâm đến bài thi TOEIC writing and speaking và muốn tìm hiểu về cấu trúc và chứng chỉ này? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về bài thi này để bạn có thể tự tin và đạt được kết quả tốt nhất. Dưới đây là một số thông tin hữu ích mà chúng ta sẽ khám phá.

Có thể bạn quan tâm

  Bài thi TOEIC writing and speaking là gì?

  TOEIC writing and speaking là một dạng bài thi mới của chứng chỉ TOEIC, được sử dụng để đánh giá kỹ năng viết và nói tiếng Anh của bạn. Bài thi này thường được kết hợp với bài thi cũ TOEIC Listening and Reading để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh toàn diện của bạn.

  Bài thi TOEIC Speaking & Writing được chia thành hai phần chính: phần thi Speaking và phần thi Writing. Thời gian làm bài cho cả hai phần là 80 phút, trong đó, phần thi Speaking sẽ chiếm 20 phút và phần thi Writing sẽ chiếm 60 phút. Tất cả các bài thi đều được thực hiện trên máy tính, do đó bạn phải tự gõ bài thi viết và ghi âm bài thi nói để nộp chấm điểm.

  Việc tính điểm bài thi TOEIC Speaking & Writing được thực hiện trên một thang điểm từ 0 đến 400, với số điểm bằng nhau cho cả phần Speaking và Writing (từ 0 đến 200 điểm mỗi phần).

  Cấu trúc phần thi TOEIC Speaking

  Phần thi TOEIC Speaking gồm 6 câu hỏi theo thứ tự cố định. Bạn phải hoàn thành các yêu cầu từ 1 đến 6 theo đúng thứ tự và không được tạm dừng bài thi hoặc quay lại phần đã hoàn thành. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng câu hỏi:

  1-2. Read a text aloud (Đọc to một đoạn văn ngắn): Bạn sẽ phải đọc to hai đoạn văn bản được cung cấp. Mỗi đoạn văn sẽ xuất hiện và bạn phải đọc nó to rõ. Bạn sẽ có 45 giây để chuẩn bị và 45 giây để đọc mỗi đoạn văn. Điểm số cho mỗi đoạn văn sẽ được đánh giá từ 0 đến 3, phụ thuộc vào cách phát âm, ngữ điệu và trọng âm.

  1. Describe a picture (Miêu tả một bức tranh): Bạn sẽ được cho một bức tranh và yêu cầu mô tả chi tiết bức tranh đó bằng lời. Bạn có 30 giây để chuẩn bị và 45 giây để mô tả bức tranh. Điểm số cho phần này sẽ được đánh giá từ 0 đến 3, tùy thuộc vào cách phát âm, ngữ điệu, trọng âm, cách sử dụng từ và ngữ pháp.

  4-6. Respond to questions (Trả lời câu hỏi): Bạn sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về những việc hàng ngày. Thời gian trả lời hai câu hỏi đầu tiên là 15 giây, và thời gian trả lời câu hỏi cuối cùng là 30 giây. Bạn sẽ không có thời gian để chuẩn bị trước cho các câu hỏi này. Điểm số cho mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá từ 0 đến 3.

  7-9. Respond to questions using information provided (Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin được cung cấp): Tương tự như phần 3, tuy nhiên, ở phần này bạn sẽ được cung cấp thêm thông tin nền và phải trả lời 3 câu hỏi liên quan đến nó. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy một áp phích giới thiệu một sự kiện và phải trả lời câu hỏi về thời gian diễn ra sự kiện hoặc người diễn giả. Bạn có 30 giây để đọc thông tin, 15 giây để trả lời cho hai câu hỏi đầu tiên và 30 giây để trả lời câu hỏi cuối cùng. Mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá từ 0 đến 3.

  1. Propose a solution (Đưa ra giải pháp): Bạn sẽ nghe một đoạn ghi âm giải thích về một vấn đề và phải đưa ra giải pháp cho vấn đề đó. Sau khi nghe ghi âm, bạn có 30 giây để chuẩn bị và 60 giây để trình bày và giải thích giải pháp của mình. Khi đưa ra giải pháp, quan trọng là bạn hiểu rõ vấn đề được hỏi. Phần này sẽ được đánh giá từ 0 đến 5.

  2. Express an opinion (Trình bày quan điểm): Bạn sẽ nghe một đoạn ghi âm ngắn về một chủ đề quen thuộc và sau đó bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề đó. Bạn có 15 giây để chuẩn bị và 60 giây để trình bày. Phần này sẽ được đánh giá từ 0 đến 5.

  Đề thi TOEIC writing

  Bài thi TOEIC writing bao gồm 3 phần và phải hoàn thành theo trình tự. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng phần:

  1-5. Write a sentence based on a picture (Viết câu dựa trên bức tranh cho trước): Bạn sẽ nhìn vào một bức tranh và sau đó viết một câu dựa trên bức tranh đó, sử dụng hai từ hoặc mệnh đề đã được cung cấp trong câu hỏi. Tổng cộng có 5 bức tranh, mỗi bức tranh đi kèm với 2 từ. Bạn có 8 phút để viết 5 câu và bạn có thể tự do di chuyển giữa các câu trong thời gian 8 phút. Điểm số cho mỗi câu sẽ được đánh giá từ 0 đến 3, tùy thuộc vào độ chính xác ngữ pháp và cách sử dụng các từ đã cho.

  6-7. Respond to a written request (Trả lời một yêu cầu bằng văn bản): Bạn sẽ nhận một email (TOEIC writing email) và phải trả lời câu hỏi. Có hai dạng viết trong phần này, và mỗi bài sẽ hoàn thành trong vòng 10 phút. Sẽ có các hướng dẫn cụ thể về tiêu chí mà bạn cần phải đáp ứng. Khi đã hoàn thành phần 2, bạn sẽ không thể quay lại phần 1. Điểm số cho mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá từ 0 đến 4 và không chỉ đánh giá chất lượng mà còn đánh giá tính tổ chức của bài viết.

  1. Write an opinion essay (Viết một bài luận trình bày quan điểm): Bạn sẽ phải viết một bài luận trình bày quan điểm về một chủ đề đã cho. Chủ đề này không yêu cầu kiến thức chuyên ngành nào. Bạn có 30 phút để chuẩn bị, viết và đọc lại bài luận. Điểm số cho phần này sẽ được đánh giá từ 0 đến 5, tùy thuộc vào độ rõ ràng của bài luận, độ chính xác của ngôn ngữ, ngữ pháp và cấu trúc của bài luận.

  Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài thi TOEIC writing and speaking và chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình. Hãy tìm hiểu thêm các tài liệu tham khảo và ôn luyện đều đặn để đạt điểm tốt nhất trong bài thi này.

  More From Author