Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2023: Đáp án và hướng dẫn chi tiết

Spread the love

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm học 2023 – 2024 đã được cập nhật đầy đủ đáp án chi tiết. Hãy cùng tìm hiểu nội dung đề thi và đáp án ngay dưới đây.

Có thể bạn quan tâm

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2023

  Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Bình Phước sẽ được cập nhật ngay sau khi môn thi kết thúc. Bạn có thể tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Bình Phước các năm trước bên dưới:

  Đáp án tham khảo

  Câu 1:
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5

  Đề thi

  Xem thêm thông tin:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Bình Phước
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Phước
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bình Phước 2023
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Phước 2023

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước 2022

  Đáp án:
  Câu 1:
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5

  Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán Bình Phước các năm

  Luyện giải đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước để chuẩn bị tốt cho kỳ thi:

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước năm 2021

  Câu 3:
  2. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc để đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 120 km. Vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 10 km/h nên ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 24 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

  Câu 4. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và đường trung tuyến AM. Biết AB = 9cm; AC = 12cm. Hãy tính BC, AH, AM và diện tích tam giác ABM.

  Đáp án tham khảo

  Câu 1.

  1. (A=sqrt{49}-sqrt{25} = 7 – 5 = 2)
   (B=sqrt{5}+sqrt{(3-sqrt{5})^{2}} = sqrt{5}+ 3-sqrt{5} = 3)
  2. a) Đk: x>0
   (P=frac{x-4}{sqrt{x}+2}+frac{x+3 sqrt{x}}{sqrt{x}})
   ⇔ (P=dfrac{(sqrt{x}+2)(sqrt{x}-2)}{sqrt{x}+2}+frac{ sqrt{x}(sqrt{x}+3)}{sqrt{x}})
   ⇔(P=sqrt{x}-2+sqrt{x}+3 = 2sqrt{x}+1)
   Vậy: …
   b) P = 5 ⇔ (2sqrt{x}+1 = 5 ⇔sqrt{x} = 2 ⇔ x = 4)
   KL: …

  Câu 2.

  Câu 3.

  1. Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x (km/h) (x >0) => Thời gian đi hết AB là (dfrac{120}{x}) (giờ)
   Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là y (km/h) (y >10) => Thời gian đi hết AB là (dfrac{120}{y}) (giờ)
   Đổi 24 phút = (dfrac{2}{5}) giờ.
   Theo dữ kiện ta dễ dàng có được hệ phương trình sau: (phần này các em cần lý luận ra từng phương trình để đạt điểm tối đa.)
   (left{begin{array}{l} frac{120}{x}-frac{120}{y}=frac{2}{5} y-x=10 end{array}right. ⇔left{begin{array}{l} x = 50 (t/m) => y = 60 x=-60(ko,, t/m) end{array}right. )

  KL: ….

  Câu 4
  Bổ sung:
  (S_{△ABM} = dfrac{1}{2}AH. BM = dfrac{1}{2} . 7.2. 7.5 = 27 (cm^2))

  Câu 5.
  c)

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Phước năm 2020

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bình Phước (có đáp án)

  Đề thi vào 10 môn Toán Bình Phước năm 2019

  Câu 1 (2.0 điểm)

  1. Tính giá trị biểu thức sau: (A=3 sqrt{49}-sqrt{25}) (B=sqrt{(3+2 sqrt{5})^{3}}-sqrt{20}})
  2. Cho biểu thức (P=left(frac{sqrt{x}}{sqrt{x}-1}+frac{sqrt{x}}{x-sqrt{x}}right) cdot frac{sqrt{x}+1}{3} ) với x>0 và (x neq 1)
   a) Rút gọn biểu thức P
   b) Tìm giá trị của x để P=1

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm 2019 (có đáp án)

  Đề toán tuyển sinh lớp 10 Bình Phước năm 2018

  Câu 1 (2.0 điểm)

  1. Tính giá trị của các biểu thức: (M=sqrt{16}+sqrt{25}) (N=sqrt{(sqrt{5}-1)^{2}}-sqrt{5}})
  2. Cho biểu thức (P=1+frac{x-sqrt{x}}{sqrt{x-1}}), với (x geq 0) và (x neq 1)
   a) Rút gọn biểu thức P
   b) Tìm giá trị của x để P>3

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2018

  Hy vọng rằng những tài liệu này sẽ giúp bạn tìm hiểu và chuẩn bị cho kỳ thi của mình một cách tốt nhất.

  More From Author