Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2023

Spread the love

Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết cho đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án dưới đây.

Có thể bạn quan tâm

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2023

  Đọc Tài Liệu sẽ cập nhật đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngay sau khi môn thi kết thúc. Hãy tham khảo đề thi và đáp án môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế các năm trước dưới đây:

  ĐÁP ÁN THAM KHẢO

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6

  ĐỀ THI

  Xem thêm thông tin

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2023
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Huế
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Huế
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2022

  ĐỀ THI
  ĐÁP ÁN

  • Câu 3
  • Gọi x (giờ) là thời gian tổ A làm riêng sửa xong đoạn đường (x > 0)
   => Thời gian tổ B làm riêng để hoàn thành công việc là x + 12 (giờ)
   Vì hai tổ cùng làm trong 8 giờ thì xong việc nên ta có phương trình
   [ left{ begin{array}{l} frac{1}{x}+frac{1}{x+12}=frac{1}{8} Leftrightarrow 8(x+12)+8x=x(x+12) Leftrightarrow x^{2}-4x-96=0 Leftrightarrow { begin{array}{l} x=12 text{ (tmđk) } x=-8 text{ (ktmđk) } end{array} right. ]
   Vậy nếu làm riêng thì tổ A làm trong 12 giờ, tổ B làm trong 12 + 12 = 24 giờ thì xong công việc.
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6

  Đề thi Toán vào 10 Huế năm 2021

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2021

  Câu 1.
  a) Với (x ≥ 0) ta có (sqrt{x}=2 Leftrightarrow (sqrt{x})^{2}=2^{2} Leftrightarrow x=4(t m)).
  b)
  [ begin{aligned} &A=sqrt{4.5}-sqrt{9.5}+sqrt{5} &A=sqrt{2^{2} cdot 5}-sqrt{3^{2} cdot 5}+sqrt{5} &A=2sqrt{5}-3sqrt{5}+sqrt{5} &A=0 end{aligned} ]
  Vậy A = 0.
  c)
  [ begin{aligned} &P=frac{xsqrt{x}+ysqrt{y}}{sqrt{x}+sqrt{y}}-(sqrt{x}-sqrt{y})^{2} &P=frac{(sqrt{x}+sqrt{y})(x-sqrt{xy}+y)}{sqrt{x}+sqrt{y}}-(x-2sqrt{xy}+y) &P=x-sqrt{xy}+y-x+2sqrt{xy}-y &P=sqrt{xy} end{aligned} ]
  Vậy với x > 0, y > 0 thì P = sqrt{xy}.

  Câu 2.
  a.
  [ left{ begin{array}{l} 3x+y=1 x-2y=5 end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l} 6x+2y=2 x-2y=5 end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l} 7x=7 y=1-3x end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l} x=1 y=1-3=-2 end{array} right. ]
  Vậy …

  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5.
  Câu 6.
  Thể tích ban đầu của khúc gỗ là: (V{1}=pi cdot 10^{2} cdot 20=2000 pi cm^{3})
  Thể tich khối gỗ hình nón bị tiện bò là: (V
  {2}=frac{1}{3} pi cdot 10^{2} cdot 10=frac{1000}{3} pi cm^{3})
  Vậy thể tich phần khúc gỗ còn lại là (V=V{1}-V{2}=2000 pi – frac{1000}{3} pi=frac{5000}{3} pi approx 5236 cm^{3})

  -/-
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2021-2022 chính thức được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 05/06/2021.

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2021

  Đang cập nhật.
  Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Huế nhé:

  Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế các năm trước

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2020

  Đề thi vào 10 môn Toán năm 2019

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (có đáp án)

  Đề Toán tuyển sinh lớp 10 năm 2018

  Câu 5: (3,0 điểm)
  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là điểm bất kì nằm trên cạnh AC (M không trùng A và C). Một đường thẳng đi qua điểm M cắt cạnh BC tại I và cắt đường thẳng AB tại N sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Đường phân giác trong của góc BAC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN tại điểm D (D không trùng A). Chứng minh rằng:
  a) DN = DM và DI vuông góc MN.
  b) Tứ giác BNDI nội tiếp.
  c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN luôn đi qua một điểm cố định (khác điểm A) khi M di chuyển trên cạnh AC.

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi lớp 10 môn Toán năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2023 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10

  More From Author