Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023: Đáp án chi tiết

Estimated read time 8 min read
Spread the love

Xin chào các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem đáp án của đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Đây là thông tin mà các bạn đang tìm kiếm. Hãy cùng khám phá nhé!

Có thể bạn quan tâm

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi 2023

  ĐỀ THI

  Bài 1.

  1. (3√49 – √121 = 3.7 – 11 = 10)
  2. Học sinh tự thực hiện

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  1. d' // d ⇒ a = 2 ; b ≠ 1 
   ⇒ d' có dạng y = 2x + b
   d' đi qua A(2 ; 3) ⇒ 3 = 2.2 + b ⇒ b = -1 
   Vậy d' có phương trình là y = 2x - 1

  Bài 2.
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi 2022

  Câu 3.
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2022 câu 1

  Câu 4
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2022 câu 2
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2022 câu 3
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2022 câu 4

  Câu 5
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2022 câu 5

  Đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ngãi năm học 2021

  Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Ngãi sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi.

  Xem thêm:

  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi
  • Đề thi vào 10 môn văn Quảng Ngãi 2023
  • Đề thi vào 10 môn Anh Quảng Ngãi 2023

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi 2022

  ĐỀ THI

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi 2021 câu 2

  ĐÁP ÁN

  Câu 1
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2021 câu 2

  Câu 2
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2021 câu 3

  Câu 3
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2021 câu 4

  Câu 4
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2021 câu 5

  Câu 5
  đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán 2020 Quảng Ngãi

  Đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ngãi năm học 2021

  Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 04/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Ngãi 2021 chính thức được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi.

  Bài 3: (1,5 điểm)
  Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4 km, một đoạn bằng phẳng dài 3 km và một đoạn xuống dốc dài 6 km (như hình vẽ). Một người đi xe đạp từ A đến B và quay về A ngay hết tổng cộng 130 phút. Biết rằng vận tốc người đó đi trên đoạn đường bằng phẳng là 12 km/h và vận tốc xuống dốc lớn hơn vận tốc lên dốc 5 km/h (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc của người đó.

  Bài 4: (3,5 điểm)
  Cho đường tròn (O,R) và điểm S nằm bên ngoài đường tròn, SO = d. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm).
  a) Chứng minh rằng 4 điểm S, O, A, B cùng thuộc một đường tròn.
  b) Trong trường hợp 4 = 2R, tính độ dài đoạn thẳng AB theo R.
  c) Gọi C là điểm đối xứng của B qua O. Đường thẳng BC cắt đường tròn (O) tại D (khác C). Hai đường thẳng AD và SO cắt nhau tại M. Chứng minh rằng SM = MD.MA.
  d) Tìm mối liên hệ giữa d và R để tứ giác OAMB là hình thoi.

  đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ngãi năm học 2021

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi 2021

  Bài 1.

  1. (7√16 + 2√9 = 7.4 + 2.3 = 34)
  2. a)
   đề thi toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

  b) Tọa độ giao điểm của (P): y = x² với đường thẳng d: y = -x + 2 là nghiệm của phương trình:

  x² = -x + 2
  ⇔ x² + x - 2 = 0
  ⇔ (x-1)(x+2) = 0
  ⇒ (x = 1; x = -2) ⇒ (y = 1; y = 4)
  KL: ....

  Bài 2.

  1. a) x² + x – 12 = 0
   ⇔ (x-3)(x+4) = 0
   ⇔ (x = 3; x = -4)
   KL….

  đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2017 Quảng Ngãi

  Câu 3
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Câu 4
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Câu 5
  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Đề thi vào 10 môn Toán Chuyên Quảng Ngãi năm 2021

  Câu 1
  a) Rút gọn biểu thức (A = [8 + x(1 + √(x – 2√x + 1))]/[(x – 4)(x – 2√x + 4)] + [x – 3√x]/[2(x – √x – 6)])
  (Với (x > 1, x ≠ 4, x ≠ 9))

  b) Tìm tất cả bộ ba nguyên số p, q, r thỏa mãn p q = r + 1 và 2(p² + q²) = r² + 1

  Câu 2
  Cho parabol ((P): y = x²) và đường thẳng ((d): y = (2 – 2m)x + m) (m là tham số). Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m. Khi đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm A, B sao cho (M(1/2 ; 1)) là trung điểm của đoạn thẳng AB, hai điểm K, H lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên trục hoành. Tính độ dài đoạn thẳng KH.

  Câu 3
  a) Giải phương trình ((x – 1)√(7 – 2x) = x² – 3x + 2)
  b) Giải hệ phương trình

  { x + 2y - xy - 2 = 0 
   x² - y² + 2x²y + 2xy² + 1 = 0
  }

  Câu 4
  Cho hình vuông ABCD tâm O, điểm R nằm trên đoạn thẳng OB (E khác O, B), H là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AE. Gọi F là giao điểm của AC và DH.
  a) Chứng minh HD là tiêu phân giác của góc AHC.
  b) Chứng minh diện tích hình vuông ABCD bằng hai lần diện tích tứ giác AEFD.

  Câu 5
  Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F, E. Gọi H là giao điểm BE và CF, đường thẳng AH cắt BC tại D.
  a) Chứng minh tứ giác ODFE nội tiếp đường tròn.
  b) Gọi K là giao điểm của AH và EF, I là trung điểm của AH. Đường thẳng CI cắt đường tròn (O) tại điểm M (M khác C). Chứng minh CI vuông góc với KM.

  Câu 6
  Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn (x – y + y – z + z – x = xyz). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức H = (x²)/(9z + zx²) + (y²)/(9x + xy²) + (z²)/(9y + yz²)

  Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

  Tổng hợp đề thi vào 10 môn toán Quảng Ngãi các năm trước

  Đề thi vào 10 môn toán Quảng Ngãi 2020

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán 2020 Quảng Ngãi

  Đề thi vào 10 môn toán Quảng Ngãi 2019

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ngãi 2019

  Đề thi vào 10 môn toán Quảng Ngãi 2018

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi 2018

  Đề thi vào 10 môn toán Quảng Ngãi 2017

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Ngãi năm 2023

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2017 Quảng Ngãi

  Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 tại đây!

  More From Author