Năm sinh con tốt nhất cho Tuổi Sửu 1997 từ 2023 – 2030

Spread the love

Năm sinh con tốt nhất cho Tuổi Sửu 1997 trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2030 đang được nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Nếu bạn đang tìm kiếm một năm tốt để mở rộng gia đình, dưới đây là những thông tin hữu ích mà bạn không nên bỏ qua.

Có thể bạn quan tâm

  Bố và Mẹ Tuổi 1997 sinh con năm nào hợp nhất?

  Khi tính toán năm sinh con tốt nhất cho người Tuổi Đinh Sửu 1997, bạn cần xét đến hai trường hợp: bố và mẹ đều sinh năm 1997 hoặc chỉ có một trong hai là Tuổi Đinh Sửu 1997. Theo Dieukhacdamynghe.vn, dưới đây là những thông tin về năm sinh con tốt nhất cho tuổi Sửu 1997.

  1. Bố và Mẹ sinh năm 1997 sinh con vào năm 2023 có hợp không?

  Tiêu chí

  • Ngũ hành của bố là Thủy.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy.
  • Ngũ hành của con là Kim.

  Phân tích

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.
  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Kết quả: Rất tốt (4/4 điểm)

  Theo địa chi

  • Địa chi Bố: Sửu.
  • Địa chi Mẹ: Sửu.
  • Địa chi Con: Mão.

  Phân tích

  • Địa Chi của bố bình hòa với chi của con, chấp nhận được.
  • Địa Chi của mẹ bình hòa với chi của con, chấp nhận được.

  Kết quả: Bình hòa (2/4 điểm)

  Thiên can xung hợp

  • Bố Thiên can là Đinh.
  • Mẹ Thiên can là Đinh.
  • Con Thiên can là Quý.

  Phân tích

  • Thiên Can của bố là Đinh tương khắc với Quý của con.
  • Thiên Can của mẹ là Đinh tương khắc với Quý của con.

  Kết quả: Không tốt (0/2 điểm)

  Kết luận: Tổng số điểm độ hợp nhau của bố mẹ sinh năm 1997 và con sinh năm 2023 là 6/10 điểm. Điểm này được xem là Trung Bình, bạn có thể chọn sinh con trong năm này.

  2. Bố và Mẹ sinh năm 1997 sinh con vào năm 2025 có hợp không?

  Tiêu chí

  • Ngũ hành của bố là Thủy.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy.
  • Ngũ hành của con là Hoả.

  Phân tích

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương tương khắc với Hoả của con.
  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương tương khắc với Hoả của con.

  Kết quả: Không tốt (0/4 điểm)

  Theo địa chi

  • Địa chi Bố: Sửu.
  • Địa chi Mẹ: Sửu.
  • Địa chi Con: Mão.

  Phân tích

  • Địa Chi của bố là Sửu tương hợp với Tỵ của con.
  • Địa Chi của mẹ Sửu tương hợp với Tỵ của con.

  Kết quả: Tốt (4/4 điểm)

  Thiên can xung hợp

  • Bố Thiên can là Đinh.
  • Mẹ Thiên can là Đinh.
  • Con Thiên can là Ất.

  Phân tích

  • Thiên Can của bố là Đinh Bình hòa với Ất của con.
  • Thiên Can của mẹ là Đinh Bình hòa với Ất của con.

  Kết quả: Bình hòa (1/2 điểm)

  Kết luận: Với tổng số điểm độ hợp nhau là 5/10 điểm, năm 2025 cũng là một năm tốt để sinh con cho bố và mẹ sinh năm 1997.

  3. Chồng 1997 và Vợ 1997 sinh con vào năm 2027 có hợp không?

  Tiêu chí

  • Ngũ hành của bố là Thủy.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy.
  • Ngũ hành của con là Thủy.

  Phân tích

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ bình hòa với Thủy của con.
  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ bình hòa với Thủy của con.

  Kết quả: Bình hòa (2/4 điểm)

  Theo địa chi

  • Địa chi Bố: Sửu.
  • Địa chi Mẹ: Sửu.
  • Địa chi Con: Mùi.

  Phân tích

  • Địa Chi của bố là Sửu tương hợp với Mùi của con.
  • Địa Chi của mẹ Sửu tương hợp với Mùi của con.

  Kết quả: Tốt (4/4 điểm)

  Thiên can xung hợp

  • Bố Thiên can là Đinh.
  • Mẹ Thiên can là Đinh.
  • Con Thiên can là Đinh.

  Phân tích

  • Thiên Can của bố là Đinh Bình hòa với Đinh của con.
  • Thiên Can của mẹ là Đinh Bình hòa với Đinh của con.

  Kết quả: Bình hòa (1/2 điểm)

  Kết luận: Tổng số điểm hợp nhau theo các tiêu chí phân tích là 7/10 điểm, cho thấy năm 2027 là một năm rất đẹp để cho vợ chồng sinh năm 1997 có thêm thành viên mới.

  Năm sinh con tốt nhất cho bố/mẹ sinh năm 1997

  Trong những trường hợp này, bạn cần xem xét tuổi của người còn lại. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

  1. Bố sinh năm 1997

  Chồng 1997 và Vợ 1996 sinh con năm nào hợp?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

  Chồng 1997 và Vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
  • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
  • Năm sinh con không tốt: 2024.

  Chồng 1997 và Vợ 1998 sinh con năm nào đẹp nhất?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
  • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
  • Năm sinh con không tốt: 2024.

  Chồng 1997 và Vợ 2000 sinh con nào hợp?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2025, 2026 và 2027.
  • Năm sinh con không tốt: 2024.

  2. Mẹ sinh năm 1997

  Chồng 1990 và Vợ 1997 sinh con năm nào thì hợp?

  • Năm sinh con tốt: 2023, 2025 và 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2027.
  • Năm sinh con không tốt: 2024 và 2026.

  Chồng 1991 và Vợ 1997 sinh con năm nào thì hợp?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
  • Năm sinh con không tốt: 2026.

  Chồng 1992 và Vợ 1997 sinh con năm nào hợp?

  • Năm sinh con tốt: 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2025, 2026 và 2027.

  Chồng 1993 và Vợ 1997 sinh con năm nào?

  • Năm sinh con tốt: 2025.
  • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2026, 2027 và 2028.

  Chồng 1994 và Vợ 1997 sinh con năm nào?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
  • Năm sinh con bình hòa: 2026 và 2028.
  • Năm sinh con không tốt: 2024 và 2027.

  Chồng 1995 và Vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
  • Năm sinh con không tốt: 2026.

  Chồng 1996 và Vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

  • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
  • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

  Tất cả những thông tin trên chỉ là sự phân tích về năm sinh con hợp với bố/mẹ sinh năm 1997 dựa trên ngũ hành, địa chi và can chi. Hãy nhớ rằng đây chỉ là thông tin tham khảo và hy vọng sẽ giúp bạn chọn năm đẹp nhất để chào đón một thành viên mới trong gia đình!

  More From Author