Mệnh Vô Chính Diệu: Khi Cung Mệnh Tựa Như Ngôi Nhà Mượn Nóc

Spread the love

Mệnh Vô Chính Diệu là khi Cung Mệnh không có một trong 14 Sao Chính như Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Dương và Cự Môn. Theo Cụ Thiên Lương, một số điều cần lưu ý là:

Có thể bạn quan tâm

  Contents

  1) Mệnh Vô Chính Diệu như ngôi nhà mượn nóc dựa ghé vào nhà người lợp mái lên để ở. Điều kiện trước tiên là phải có sát tinh hợp hành của Mệnh đắc địa làm nòng cốt thủ Mệnh. Ví dụ như trường hợp Vua Lê Thái Tổ anh hùng cứu quốc, tuổi Ất Sửu 1385 sinh giờ Tí ngày 6 tháng 8, Kim Mệnh đóng ở Cung Dậu (Kim cung tam hợp Thái Tuế) được Bạch Hổ khiếu Tây Phương cách (Kim đắc địa).

  2) Cách Nhật Nguyệt tịnh minh (Thái Dương ở Mão, Thái Âm ở Hợi) đồng chiếu lên Mệnh ở Mùi có Hóa Kị đắc Tuần là tinh anh của Nhật Nguyệt được Tuần câu hút với mây lất phất óng ánh trên nền Trời hư không.

  3) Phải là Hỏa Mệnh, có một Không đắc địa tọa thủ, hai Không tam hợp chiếu, không có Trung Tinh đắc cách mới là cách Đắc Tam Không.

  4) Mệnh có một Không tọa thủ, hai Không ở Tam Hợp chiếu – mà có Hung Tinh hay Trung Tinh đắc cách là cách Kiến Tam Không (đời chỉ là hình thức, không có miếng gì).

  5) Mệnh có Sát Tinh khắc Mệnh, hai Không tam hợp chiếu là cách Ngộ Không.

  6) Mệnh không có Sát Tinh đắc địa tọa thủ, lại bị Sát Tinh khắc Mệnh toạ thủ hay hợp chiếu lại xung sát phải có Triệt ngay ở Mệnh mới mong giải thóat.

  7) Mệnh có Sát Tinh đắc cách tọa thủ, hợp chiếu lại có Trung Tinh đắc cách, nếu Mệnh có Tuần kể như hão huyền.

  8) Mệnh không có Sát Tinh đắc cách, không có Không, trong cậy vào hợp chiếu có Trung Tinh đắc cách không bị phá hư.

  Tóm lại, chỉ có người Hỏa Mệnh mới đạt được Đắc Tam Không (trường hợp 3) và người Kim Mệnh được Sát Tinh đắc cách, đắc địa độc thủ để hưởng Mệnh Vô Chính Diệu trong trường hợp đặc biệt. Còn trường hợp được Nhật (Mão), Nguyệt (Hợi) đồng chiếu Mệnh ở Mùi áp dụng cho tất cả mọi người.

  Theo Tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang: Người có Mệnh Vô Chính Diệu rất khôn ngoan sắc sảo và thường là con vợ lẽ hay con nàng Hầu. Nếu là con vợ Cả, tất hay đau yếu, sức khỏe rất suy kém. Không những thế, lúc thiếu Thời lại rất vất vả, thường lang thang phiêu bạt, vô sở bất chí.

  Mệnh Vô Chính Diệu cần có Tuần Triệt án ngữ và Thiên Không, Địa Không hội hợp. Nếu không, chỉ có nhiều Chính Tinh sáng sủa, tốt đẹp hội chiếu và nhiều Trung Tinh đắc cách rực rỡ quần tụ, mới mong sống lâu. Mệnh Vô Chính Diệu mà không gặp sự cứu giải của các Sao như đã kể ở trên, thật đáng lo ngại. Đây, muốn tăng tuổi Thọ, tất phải làm con nuôi Họ khác, hoặc phải sớm xa gia đình.

  Trong 6 Mẫu đã khảo sát, Trường hợp Mệnh Vô Chính Diệu chỉ sảy ra ở 5 Mẫu: Tử Vi độc Thủ, Tử Tướng, Tử Sát, Tử Phá và Tử Tham. Mẫu Tử Phủ không có trường hợp Mệnh Vô Chính Diệu – vì 14 Sao Chính rải đều trên 12 Cung của Lá Số.

  GS Phạm Kế Viêm- Paris

  More From Author