Ngày nào trong tháng 4 năm 2023 là thích hợp để mua xe ô tô, xe máy?

Spread the love

Việc xem ngày tốt khi mua xe ô tô hoặc xe máy đã trở thành một truyền thống lâu đời. Mục đích của việc này là giúp người mua chọn ngày tốt, đặc biệt là ngày mua xe phù hợp với tuổi của mình. Điều này giúp việc di chuyển trở nên an toàn, ít gặp sự cố và xe bền bỉ trên đường.

Có thể bạn quan tâm

  Bên cạnh việc chọn ngày mua xe phù hợp với tuổi, việc chọn màu sắc xe cũng rất quan trọng. Mỗi tuổi sẽ có những màu sắc phù hợp khác nhau, vì vậy bạn cần lưu ý điều này khi mua xe ô tô hoặc xe máy mới.

  Các bước xác định ngày tốt mua xe ô tô và xe máy trong tháng 4 năm 2023

  1. Chọn danh sách các ngày tốt trong tháng 4 năm 2023 để lựa chọn ngày mua xe phù hợp với tuổi mình.
  2. Loại bỏ các ngày xấu như Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.
  3. Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.
  4. Chọn các ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.
  5. Sau khi chọn ngày tốt, hãy chọn giờ tốt trong ngày để tiến hành mua xe và các thủ tục khác.

  Để biết thêm chi tiết về việc xem ngày mua, đăng ký, nhận xe ô tô, xe máy theo tuổi, bạn có thể chọn năm sinh của mình (Âm lịch) và chọn tháng, năm muốn mua xe hoặc nhận xe (Dương lịch), sau đó nhấn nút “Xem ngày tốt mua xe” để xem danh sách các ngày tốt nhất để tiến hành mua xe, nhận xe, và làm các thủ tục đăng ký theo tuổi của bạn.

  Danh sách ngày tốt mua xe trong tháng 4 năm 2023

  Dưới đây là danh sách các ngày tốt mua xe trong tháng 4 năm 2023 để bạn lựa chọn và xác định ngày mua xe, nhận xe, lấy giấy tờ xe, đặt cọc tiền, và đăng ký xe.

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Chủ nhật, ngày 18/4 – Bính Ngọ: 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Danh sách ngày đẹp mua xe trong tháng 4/2023 theo tuổi 12 con giáp

  Dưới đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt mua xe ô tô, xe máy trong tháng 4/2023 cho từng tuổi trong 12 con giáp.

  Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 tuổi Tý

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Ngày đẹp mua xe ô tô, xe máy tháng 4 năm 2023 tuổi Sửu

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Danh sách ngày tốt mua xe tháng 4/2023 tuổi Dần

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Ngày hoàng đạo mua xe tháng 4 năm 2023 tuổi Mão

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Xem ngày mua xe tháng 4 năm 2023 tuổi Thìn

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Chọn ngày mua xe tháng 4 năm 2023 tuổi Tỵ

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Ngày tốt nhất mua xe tháng 4/2023 tuổi Ngọ

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Ngày đẹp mua xe ô tô, xe máy tháng 4/2023 tuổi Mùi

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Ngày tốt mua xe ô tô, xe máy tháng 4 năm 2023 tuổi Thân

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Coi ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 tuổi Dậu

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 6, ngày 16/4 – Giáp Ngọ: Tư Mệnh – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 4, ngày 26/4 – Giáp Dần: Tư Mệnh – 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Ngày tốt mua oto xe máy tháng 4 năm 2023 tuổi Tuất

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Xem ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 tuổi Hợi

  • Thứ 2, ngày 3/4 – Tân Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 5, ngày 6/4 – Giáp Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 15/4 – Quý Mão: Minh Đường – 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
  • Thứ 3, ngày 18/4 – Bính Ngọ: Kim Quỹ – 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h
  • Thứ 7, ngày 29/4 – Đinh Tỵ: Minh Đường – 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

  Phía trên là danh sách các ngày tốt nhất để mua sắm xe trong tháng 4 năm 2023 cho 12 con giáp. Qua bài viết này, bạn đã biết được ngày tốt để mua xe trong tháng 4 năm 2023, để di chuyển thuận lợi và an toàn trên đường.

  More From Author