Ôn lại về ân xá trong Giáo hội Công giáo

Spread the love

Giáo hội Công giáo nhận được quyền ban ân xá từ Đức Kitô, với mục đích là tha những hình phạt xứng đáng vì tội lỗi. Trong tuần lễ đầu của Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, Hội Thánh ban ơn Đại xá và Tiểu xá cho những ai viếng nhà thờ và nghĩa địa. Vậy ý nghĩa và cách thức được lãnh nhận các ân xá như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

  Các loại ân xá trong Giáo hội Công giáo

  Theo Tông hiến “Học thuyết về các ân xá – indulgentiarum doctrina” của Đức giáo hoàng Phao-lô VI, có hai loại ân xá trong Giáo hội Công giáo: Đại xá (còn gọi là Toàn xá) và Tiểu xá. Đại xá được ban khi tha toàn bộ hình phạt của tội, trong khi Tiểu xá chỉ tha một phần.

  Cách lãnh nhận ân xá

  1. Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá cho mình, hoặc nhường cho các linh hồn trong luyện ngục.
  2. Để nhận được ơn Tiểu xá, người tín hữu cần thực hiện một số việc lành phúc đức do Hội Thánh quy định và từ bỏ tội đã phạm.
  3. Mỗi ngày chỉ có thể nhận một ơn Đại xá, trừ trường hợp nguy tử. Trong trường hợp nguy tử, người tín hữu cần cầm thánh giá Chúa Ki-tô và tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Người.
  4. Để lãnh ơn Đại xá trong điều kiện thông thường, người tín hữu cần thực hiện một công việc do Giáo hội chỉ định, xưng tội riêng, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng.
  5. Có thể xưng tội riêng trước hoặc sau ngày thực hiện công việc do Hội Thánh chỉ định. Tuy nhiên, để được ơn Đại xá, cần phải rước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng đúng vào ngày được chỉ định.
  6. Có thể xưng tội riêng một lần để lãnh ơn Đại xá, tuy nhiên, mỗi lần rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng chỉ nhận được một ơn Đại xá.
  7. Để hoàn tất điều kiện “cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng”, người tín hữu cần đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng (hoặc một kinh nào khác do lòng sùng kính riêng), đồng thời hướng ý cầu nguyện về Đức giáo hoàng.
  8. Bản quyền giáo phận có thể cho phép tín hữu lãnh ơn Đại xá khi chưa xưng tội riêng hoặc chưa thể rước lễ vì lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, người này cần ăn năn tội và có ý hướng xưng tội và rước lễ sớm nhất có thể.
  9. Người tín hữu có thể lãnh ơn Đại xá khi đi viếng bất cứ nhà thờ nào, kể cả các nhà nguyện vào ngày 2/11. Ngoài ra, có thể lãnh ơn Đại xá hai lần nữa trong một năm khi đi viếng nhà thờ giáo xứ của mình vào ngày lễ Bổn mạng hoặc ngày 2/8 (ngày ân xá của nhà thờ Portioncule) hoặc ngày do Bản quyền giáo phận chỉ định. Cũng có thể lãnh ơn Đại xá vào Chúa nhật trước hoặc sau hai ngày trên, với sự chấp thuận của Bản quyền giáo phận.
  10. Khi Bản quyền giáo phận chỉ định đi viếng một nhà thờ hay trung tâm hành hương, người tín hữu cần đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính để lãnh ơn Đại xá.
  11. Sử dụng các đồ vật thánh đã được linh mục làm phép như tượng chịu nạn, thánh giá, ảnh đeo, tràng hạt sẽ nhận được ơn Tiểu xá. Nếu các đồ vật này được Đức giáo hoàng và Đức giám mục làm phép, sẽ nhận được thêm một ơn Đại xá vào ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô (29/6) với điều kiện phải đọc một kinh Tin Kính vào ngày lễ này.
  12. Mỗi ngày chỉ có thể nhận một ơn Đại xá.
  13. Các ơn Đại xá chỉ được ban vào các ngày được Tòa Thánh xác định, theo lợi ích chung của Giáo hội hoàn vũ, hoặc do lời thỉnh cầu từ Bề trên Thượng cấp Hội Dòng hoặc Đấng Bản quyền địa phương.

  Điều này chỉ là một phần nhỏ trong Học thuyết về các ân xá. Tóm lược này còn nêu lên một số điểm cơ bản khác cần lưu ý.

  • Không ai được lãnh hộ ân xá cho người còn sống, nhưng có thể nhường ân xá cho những người đã qua đời.
  • Người tín hữu có lòng sám hối thực hiện một việc lành có ân xá, sẽ được tha hình phạt tạm tùy theo công việc mình làm.
  • Áp dụng Tiểu xá mấy ngày hay mấy năm không còn hiệu lực. Cũng không áp dụng các ân xá về cá nhân, nơi chỗ, sự vật theo cách thức thực hành cũ. Từ nay, chỉ nói đến ân xá do việc lành đã làm.
  • Giám mục, Giám quản giáo phận có quyền ban ơn Tiểu xá trong giáo phận. Ngài cũng có quyền ban Phép lành Tòa Thánh với ơn Đại xá ba lần trong một năm, vào các dịp lễ trọng do ngài ấn định.
  • Khi viếng nhà thờ để lãnh ân xá, thời gian viếng được tính từ trưa ngày hôm trước đến nửa đêm ngày hôm sau.
  • Khi các đồ vật thánh có ân xá bị hư hỏng không sử dụng được nữa hoặc bị đem bán, thì không còn hiệu lực về ân xá.
  • Linh mục giải tội có thể thay đổi việc làm cho người hối nhân, khi những người này không thể thi hành những điều kiện để hưởng một ân xá do Giáo hội quy định.

  Nhớ rằng điều này chỉ là một tóm lược, và có thể có những thông tin khác trong Học thuyết về các ân xá. Hi vọng những điều này sẽ giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa và cách thức lãnh nhận các ân xá trong Giáo hội Công giáo.

  More From Author