Trà latte sữa tươi (Latte Milk Tea)

ML

Trà đen Latte

- Black tea latte -

42.000đ52.000đ

Trà Xanh Latte

- Jasmine Green tea latte -

42.000đ52.000đ

Trà Matcha Latte

- Matcha Latte -

48.000đ58.000đ