Trà latte sữa tươi (Latte Milk Tea)

ML

Trà xanh hoa lài latte  nóng, lạnh

- Jasmine Green tea latte -

42.000đ52.000đ

Trà đen latte nóng, lạnh

- Black tea latte -

42.000đ52.000đ

Trà matcha latte  nóng, lạnh

- Matcha Latte -

48.000đ58.000đ