Trà sữa truyền thống

ML

Trà sữa trà đen 

- Black milk tea -

42.000đ52.000đ

Trà sữa trà xanh

- Jasmine Green milk tea -

42.000đ52.000đ

Trà Sữa King's Oolong 913

- 913 King's Oolong milk tea -

45.000đ55.000đ

Trà Sữa Matcha

- Matcha milk tea -

48.000đ58.000đ

Trà Sữa Phổ Nhĩ

- Pu-erh milk tea -

48.000đ58.000đ

Trà Sữa Khoai Môn

- Taro green milk tea -

48.000đ58.000đ

Trà Sữa Kem Matcha Nhật Bản

Japanese matcha ice cream green milk tea 

69.000đ