Trà sữa truyền thống

ML

Trà sữa trà xanh hoa lài nóng, lạnh

Jasmine Green milk tea -

42.000đ52.000đ

Trà sữa trà đen nóng, lạnh

Black milk tea -

42.000đ52.000đ

Trà sữa Matcha lạnh

Matcha milk tea -

48.000đ58.000đ

Trà sữa 913 King's Oolong nóng, lạnh

913 King's Oolong milk tea -

45.000đ55.000đ

Trà sữa khoai môn nóng, lạnh

Taro green milk tea -

48.000đ58.000đ

Trà Sữa Kem Matcha Nhật Bản

Japanese matcha ice cream green milk tea -

69.000đ