Trân châu đường nâu (Brown Sugar)Sữa tươi trân châu đường nâu

- Brown Sugar -

50.000đ

Trà sữa phô mai trân châu đường nâu

- Brown Sugar -

58.000đ