Nơi Cư Trú trong Tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ và Từ vựng liên quan

Spread the love

Ước tính có khoảng 55% người lao động đang có ý định tìm kiếm nơi cư trú lâu dài. Vậy khi muốn nói về “nơi cư trú” trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng từ “Residence”. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ với từ vựng này.

Có thể bạn quan tâm

  1. Nơi Cư Trú trong Tiếng Anh là gì?

  “Nơi cư trú” trong tiếng Anh được dịch thành “Residence”. Đây là một từ thông dụng để chỉ chỗ ở hợp pháp mà một người thường xuyên sinh sống. Nơi này có thể là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Tạm trú có thể được hiểu là chỗ ở một thời gian ngắn.

  nơi cư trú tiếng anh là gì

  2. Từ vựng chi tiết về nơi cư trú trong tiếng Anh

  Residence được phát âm trong tiếng Anh như sau: [ ˈrezɪdəns]. Đây là một danh từ và thường được sử dụng với những ý nghĩa sau:

  Cụm từ Ý nghĩa
  in residence chính thức ở hoặc sống ở một nơi nào đó hoặc được phép sống ở một quốc gia cụ thể mà bạn không sinh ra ở.
  author/poet/artist in residence một tác giả, nhà thơ hoặc nghệ sĩ được làm việc tại một trường học hoặc trường cao đẳng trong một thời gian ngắn.
  take up residence/residency somewhere nhận nơi cư trú ở đâu đó

  nơi cư trú tiếng anh là gì

  3. Ví dụ Anh Việt về từ vựng nơi cư trú trong tiếng Anh

  Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ vựng “residence” trong tiếng Anh:

  • Mery managed to get a temporary residence permit.

  • Mery xoay sở để xin được giấy phép ở nơi cư trú tạm thời.

  • Many banks require their customers to prove their residence in order to open an account.

  • Nhiều ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh cư trú để mở tài khoản.

  • An estimated 55% of the workers intend to seek permanent residence.

  • Ước tính có khoảng 55% người lao động có ý định tìm kiếm nơi cư trú lâu dài.

  • That dissatisfaction was widespread among all workers, regardless of age, income or place of residence.

  • Sự không hài lòng đó đã lan rộng trong tất cả người lao động, không phân biệt tuổi tác, thu nhập hay nơi cư trú.

  • The government convinced them to drop the strike by promising them temporary residence permits.

  • Chính phủ đã thuyết phục họ từ bỏ cuộc đình công bằng việc hứa cho họ giấy phép cư trú tạm thời.

  • A place of residence is a place where citizens regularly live, but not everyone knows how to determine the place of residence of an individual.

  • Nơi cư trú là nơi công dân thường xuyên sinh sống, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách xác định nơi cư trú của cá nhân.

  • The place of residence can be a place of temporary residence and temporary residence registration, or a place where the person is living or working.

  • Nơi cư trú có thể là nơi đăng ký tạm trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống, làm việc.

  • The place of residence is determined by administrative units including: province, district, commune, town,…

  • Nơi cư trú được xác định theo đơn vị hành chính gồm: tỉnh, huyện, xã, thị trấn, …

  • The individual’s workplace is the place where obligations under the employment contract are fulfilled, but the place of residence may also coincide with the workplace.

  • Nơi làm việc của cá nhân là nơi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động, nhưng nơi cư trú cũng có thể trùng với nơi làm việc.

  • If the place of permanent residence or temporary residence cannot be determined, the place of residence of the citizen is the current place of residence.

  • Nếu không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại.

  • Please fill in your current residence on the survey form for easy control by law enforcement.

  • Vui lòng điền thông tin nơi ở hiện tại của bạn vào mẫu khảo sát để cơ quan pháp luật dễ dàng kiểm soát.

  • She is looking for a place to residence for her son because he is going to the city to attend university.

  • Bà đang tìm nơi cư trú cho con trai vì cháu sắp lên thành phố học đại học.

  nơi cư trú tiếng anh là gì

  4. Một số cụm từ vựng tiếng anh liên quan đến nơi cư trú

  Dưới đây là một số cụm từ vựng tiếng Anh liên quan đến “nơi cư trú”:

  • apply for residence: xin cư trú
  • seek residence: tìm kiếm nơi cư trú
  • legal residence: cư trú hợp pháp
  • length of residence: thời gian cư trú
  • proof of residence: bằng chứng cư trú
  • main residence: nơi ở chính
  • official residence: nơi ở chính thức
  • permanent residence: hộ khẩu thường trú
  • place of residence: nơi cư trú
  • principal residence: nơi ở chính
  • private residence: nhà riêng
  • royal residence: dinh thự sang trọng
  • summer residence: cư trú mùa hè
  • temporary residence: tạm trú
  • The address usually lives: địa chỉ thường sống
  • Address frequently live: địa chỉ thường xuyên sinh sống
  • Fixed living address: địa chỉ sinh hoạt cố định

  Như vậy, qua những thông tin trong bài viết này, chắc chắn bạn đã hiểu rõ hơn về nghĩa của “nơi cư trú” trong tiếng Anh. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng một cách chuyên nghiệp. Hãy tiếp tục theo dõi Studytienganh để cập nhật thêm nhiều từ vựng tiếng Anh khác nhé!

  More From Author