Sách giáo khoa Hóa học 9: Tra cứu nhanh kiến thức và lý thuyết

Spread the love

THI247.com rất vui được giới thiệu đến bạn file PDF Sách giáo khoa Hóa học 9, giúp bạn tra cứu nhanh kiến thức, lý thuyết và nội dung chương trình SGK Hóa học 9.

Có thể bạn quan tâm

  Image

  Contents

  Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

  Bài 1: Tính chất hoá học của oxit

  Trình bày về các tính chất hoá học của oxit và khái quát về sự phân loại oxit.

  Bài 2: Một số oxit quan trọng

  Giới thiệu về một số oxit quan trọng trong hóa học.

  Bài 3: Tính chất hoá học của axit

  Giải thích về tính chất hoá học của axit.

  Bài 4: Một số axit quan trọng

  Giới thiệu về một số axit quan trọng trong hóa học.

  Bài 5: Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

  Bài tập để rèn kỹ năng về tính chất hoá học của oxit và axit.

  Bài 6: Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất hoá học của oxit và axit.

  Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ

  Gợi mở về tính chất hoá học của bazơ.

  Bài 8: Một số bazơ quan trọng

  Giới thiệu về một số bazơ quan trọng trong hóa học.

  Bài 9: Tính chất hoá học của muối

  Nêu rõ về tính chất hoá học của muối.

  Bài 10: Một số muối quan trọng

  Giới thiệu về một số muối quan trọng trong hóa học.

  Bài 11: Phân bón hoá học

  Thông tin chi tiết về phân bón hoá học.

  Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  Giải thích mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ trong hóa học.

  Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

  Bài tập để củng cố kiến thức về các loại hợp chất vô cơ.

  Bài 14: Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất hoá học của bazơ và muối.

  Chương 2: Kim loại

  Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

  Giới thiệu về tính chất vật lý của kim loại.

  Bài 16: Tính chất hoá học của kim loại

  Giải thích về tính chất hoá học của kim loại.

  Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại

  Trình bày về dãy hoạt động hoá học của kim loại.

  Bài 18: Nhôm

  Thông tin chi tiết về kim loại nhôm.

  Bài 19: Sắt

  Giới thiệu về kim loại sắt.

  Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

  Thông tin chi tiết về hợp kim sắt như gang và thép.

  Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

  Trình bày về sự ăn mòn kim loại và các phương pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

  Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

  Bài tập để củng cố kiến thức về kim loại.

  Bài 23: Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất hoá học của nhôm và sắt.

  Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Bài 25: Tính chất của phi kim

  Giải thích về tính chất của phi kim trong hóa học.

  Bài 26: Clo

  Thông tin chi tiết về nguyên tố clo.

  Bài 27: Cacbon

  Giới thiệu về nguyên tố cacbon.

  Bài 28: Các oxit của cacbon

  Giải thích về các oxit của cacbon.

  Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

  Thông tin chi tiết về axit cacbonic và muối cacbonat.

  Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

  Nêu rõ về nguyên tố silic và công nghiệp silicat.

  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Giới thiệu sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

  Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Bài tập để củng cố kiến thức về phi kim và sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

  Bài 33: Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng.

  Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

  Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

  Giải thích về khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.

  Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  Thông tin chi tiết về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.

  Bài 36: Metan

  Giới thiệu về hợp chất metan trong hóa học.

  Bài 37: Etilen

  Giới thiệu về hợp chất etilen trong hóa học.

  Bài 38: Axetilen

  Giới thiệu về hợp chất axetilen trong hóa học.

  Bài 39: Benzen

  Thông tin chi tiết về hợp chất benzen trong hóa học.

  Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

  Giải thích về dầu mỏ và khí thiên nhiên như là các nguồn nhiên liệu.

  Bài 41: Nhiên liệu

  Thông tin về các loại nhiên liệu.

  Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

  Bài tập để củng cố kiến thức về hiđrocacbon và nhiên liệu.

  Bài 43: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất của hiđrocacbon.

  Chương 5: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime

  Bài 44: Rượu etylic

  Thông tin chi tiết về hợp chất rượu etylic.

  Bài 45: Axit axetic

  Thông tin chi tiết về hợp chất axit axetic.

  Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

  Giải thích mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

  Bài 47: Chất béo

  Giới thiệu về chất béo.

  Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

  Bài tập để củng cố kiến thức về rượu etylic, axit axetic và chất béo.

  Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất của rượu và axit.

  Bài 50: Glucozơ

  Giới thiệu về hợp chất glucozơ.

  Bài 51: Saccarozơ

  Thông tin chi tiết về hợp chất saccarozơ.

  Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

  Thông tin chi tiết về tinh bột và xenlulozơ.

  Bài 53: Protein

  Giới thiệu về protein.

  Bài 54: Polime

  Thông tin về polime.

  Bài 55: Thực hành: Tính chất của glucit

  Hoạt động thực hành để hiểu rõ hơn về tính chất của glucit.

  Bài 56: Ôn tập cuối năm

  Ôn tập lại kiến thức đã học trong cả năm.

  Phụ lục 1, Phụ lục 2, Mục lục tra cứu, Mục lục.

  Tải ngay PDF để nắm vững kiến thức hóa học 9!

  Kết lại

  Sách giáo khoa Hóa học 9 là tài liệu hữu ích để tra cứu kiến thức và lý thuyết về hóa học. Bằng việc tải xuống PDF này, bạn có thể nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho các bài học về Hóa học 9. Hãy cùng trau dồi và rèn luyện kỹ năng của mình để thành công trong môn học này!

  More From Author