Cụ Thiên Lương: Cung Phu Thê

Spread the love

Kinh nghiệm tử vi: Nhìn vào cung Phu thê

Có thể bạn quan tâm

  (Trần Việt Sơn – theo kinh nghiệm của cụ Thái dương)

  Cung Phu thê, một trong những cung mà mọi người thường quan tâm. Bởi vì hạnh phúc của cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc, công danh, mà còn phụ thuộc vào hạnh phúc của mối quan hệ vợ chồng, con cái. Dù có nhiều tiền, có công danh lớn mà vợ chồng, con cái hòa hợp thì mới thực sự đáng giá. Ngược lại, dù làm chức cao, giàu có, nhưng nếu vợ chồng, con cái không hòa hợp thì cũng không có hạnh phúc.

  Việc giải đoán cung Phu thê là một vấn đề được các chuyên gia như Tử vi Lê Ốc Mạch, Phong Nguyên, và Thiên Lương đã từng chia sẻ. Nhờ các kinh nghiệm quý giá của những người đi trước, công việc giải đoán cung Phu thê của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những điều chúng tôi muốn hỏi cụ Thái dương. Dưới đây là một số điều chúng tôi muốn trình bày:

  Xem Phu thê, phải xét Mệnh, Thân, Phú

  Các thông tin trong cung Phu thê liên quan đến các khía cạnh hạnh phúc trong cuộc sống.

  1. Vợ chồng có thể dễ dàng lấy nhau hay bị cản trở?
  2. Có hình khắc, chia ly không?
  3. Có xung khắc hay hòa hợp đến già?
  4. Có bao nhiêu đời vợ chồng? Đàn ông có bao nhiêu vợ?
  5. Vợ hay chồng có tốt không? (vợ đẹp ngoan, đứng đắn hay dâm dật, xấu xa, chồng khá giả hay chồng bần tiện).

  Để biết cung Phu thê tốt hay xấu, ta cần xem các sao trong cung đó. Nhưng trước hết, cũng phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức.

  Việc phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức là vì người có Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, sẽ được hưởng ảnh hưởng tốt và có cuộc sống hạnh phúc. Nếu cung Phu thê xấu mà được cung Mệnh, Thân và Phúc đức tốt thì cũng giảm đi những điều xấu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngược lại, khi cung Phu thê tốt mà cung Mệnh, Thân và Phúc đức xấu thì những điều tốt của cung Phu thê cũng bị giảm đi.

  Ảnh hưởng chính tinh

  Việc gặp những chính tinh như Tử vi tại Ngọ, Tử Phủ, Tử Tướng, Tử Sát, Tử Phá, Tử Tham và các sao khác trong cung Phu thê sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cuộc sống.

  Ảnh hưởng trung tinh

  Các trung tinh như Xương, Khúc, Khôi, Việt sẽ tăng ảnh hưởng tốt, đảm bảo vợ hay chồng khá giả và đồng lòng hòa thuận.

  Ảnh hưởng chính tinh so với ảnh hưởng trung tinh

  Trong cung Phu thê, nếu có chính tinh và trung tinh gặp nhau, thì ảnh hưởng chính tinh sẽ mạnh hơn ảnh hưởng trung tinh. Điều này có nghĩa là nếu chính tinh tốt, gặp trung tinh xấu, thì tốt sẽ được giảm bớt chứ không bị xấu. Nếu chính tinh có ảnh hưởng xấu, gặp trung tinh tốt, thì xấu sẽ giảm bớt chứ tốt chưa chắc đã có.

  Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cố định, khi gặp phải, có ảnh hưởng nhất định hoặc có các trung tinh, hung sát mạnh, thì sẽ có ảnh hưởng lấn át chính tinh.

  Một số ví dụ:

  • Nếu cung Phu thê có Cô, Quả, Đào Hồng hãm, Tả Hữu, Không Kiếp, thì có nguy cơ chia ly.
  • Lộc tồn, Vũ khúc, Cự Kỵ cũng thường báo hiệu sự chia ly.

  Hạn lấy vợ, lấy chồng

  Việc lập gia đình có thể xảy ra trễ. Tuy nhiên, vẫn có những cách báo hiệu hợp thành hôn như:

  • Đại tiểu hạn trùng phùng tại cung Phu thê.
  • Hạn có Nhật Nguyệt chiếu.
  • Hạn có Đào, Hồng, Hỉ.
  • Hạn có Sát, Phá, Liêm, Tham.

  Trường hợp Thân cư Thê và chồng sợ vợ

  Người ta thường nghĩ rằng Thân cư Thê là người sợ vợ, hoặc nể vợ, điều này là sai. Thân cư Thê không phải là người sợ vợ.

  Thân cư Thê và Thân cư Phu chỉ đơn giản là cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng từ vợ. Cũng có những trường hợp đặc biệt, khi ảnh hưởng của vợ mạnh, ông chồng mới nể vợ như vậy.

  Chồng sợ vợ không phải vì Thân cư Thê, mà thực chất là khi cung Thê có những cách quyền tinh như Thiên tướng, Quốc ấn, Tướng quân, Quốc ân, Hóa quyền, Khôi Việt, Tử vi, Tả Hữu, Thiên phủ. Những cách quyền tinh này khiến chồng phải sợ vợ. Chúng tôi biết một trường hợp ông chồng làm ở chức vụ quan trọng, ai cũng phải sợ ông, nhưng lại khi bà ở nhà, ông sợ hãi.

  Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho quan điểm chính thức của chúng tôi.

  More From Author