Nam sinh 1933 Quý Dậu: Phù hợp với tuổi nào nhất?

Spread the love

Những người nam sinh trong năm 1933 Quý Dậu sẽ phù hợp với một số tuổi nữ cụ thể. Dưới đây là bảng tóm tắt mức độ phù hợp theo thang điểm 10, trong đó điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp càng tốt.

Có thể bạn quan tâm

  Tuổi nữ phù hợp với nam sinh Quý Dậu 1933

  • Nữ Bính Tuất 2006 – 6 điểm
  • Nữ Giáp Thân 2004 – 6 điểm
  • Nữ Mậu Dần 1998 – 8 điểm
  • Nữ Đinh Sửu 1997 – 7 điểm
  • Nữ Ất Sửu 1985 – 8 điểm
  • Nữ Đinh Tỵ 1977 – 6 điểm
  • Nữ Bính Thìn 1976 – 9 điểm
  • Nữ Tân Hợi 1971 – 6 điểm
  • Nữ Mậu Thân 1968 – 9 điểm
  • Nữ Đinh Mùi 1967 – 7 điểm
  • Nữ Nhâm Dần 1962 – 6 điểm
  • Nữ Tân Sửu 1961 – 8 điểm
  • Nữ Quý Tỵ 1953 – 8 điểm
  • Nữ Nhâm Thìn 1952 – 8 điểm
  • Nữ Giáp Thân 1944 – 7 điểm

  Nữ sinh Quý Dậu 1933: Phù hợp với tuổi nam nào nhất?

  Cũng như vậy, người nữ sinh trong năm 1933 Quý Dậu sẽ phù hợp với một số tuổi nam cụ thể. Dưới đây là bảng tóm tắt mức độ phù hợp theo thang điểm 10, trong đó điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp càng tốt.

  • Nam Giáp Thân 2004 – 7 điểm
  • Nam Tân Tỵ 2001 – 7 điểm
  • Nam Canh Thìn 2000 – 6 điểm
  • Nam Mậu Dần 1998 – 6 điểm
  • Nam Quý Dậu 1993 – 7 điểm
  • Nam Nhâm Thân 1992 – 6 điểm
  • Nam Tân Mùi 1991 – 6 điểm
  • Nam Ất Sửu 1985 – 8 điểm
  • Nam Giáp Tý 1984 – 6 điểm
  • Nam Quý Hợi 1983 – 7 điểm
  • Nam Đinh Tỵ 1977 – 7 điểm
  • Nam Bính Thìn 1976 – 9 điểm
  • Nam Ất Mão 1975 – 7 điểm
  • Nam Giáp Dần 1974 – 7 điểm
  • Nam Mậu Thân 1968 – 8 điểm
  • Nam Đinh Mùi 1967 – 7 điểm
  • Nam Bính Ngọ 1966 – 8 điểm
  • Nam Quý Tỵ 1953 – 6 điểm
  • Nam Đinh Hợi 1947 – 6 điểm

  Dựa trên bảng này, bạn có thể nhận thấy những ai sinh năm 1933 Quý Dậu sẽ phù hợp với tuổi nào nhất.

  More From Author