Tiểu Sử Sao Thiên Đồng và Thiên Lương Tại Cung Dần, Thân – Tự Hào Công Việc Tốt

Spread the love

Sao Thiên Đồng và Thiên Lương có vị trí tại cung Dần, Thân và hỗ trợ lẫn nhau. Họ có tính cách ôn hòa và lương thiện, chú trọng tới việc tu dưỡng bên trong, không quan trọng bề ngoài. Họ có tinh lực sung mãn, đam mê du lịch và có khả năng giải quyết những khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

  Vị Trí Của Sao Thiên Đồng và Thiên Lương

  Sao Thiên Đồng và Thiên Lương tại cung Dần, Thân có vai trò quan trọng trong mệnh số (tại cung Dần là thế lợi và tại cung Thân là thế hãm). Sao Thiên Lương là “âm” tinh có khả năng biến nguy nan thành may mắn, trong khi sao Thiên Đồng là “phúc” tinh có khả năng chế hóa giải ách.

  Vận Mệnh Cơ Bản của Sao Thiên Đồng và Thiên Lương Tại Cung Dần, Thân

  Sao Thiên Đồng và Thiên Lương tại cung Dần, Thân có tam hợp hội chiếu sao Thiên Cơ tại cung Quan Lộc (cung Ngọ, Tý) và sao Thái Âm tại cung Tài Bạch (cung Tuất là thế lợi và cung Thìn là thế hãm). Đây là mệnh cách Cơ nguyệt đồng lương, chủ về giỏi ra kế hoạch và có kỹ thuật đặc thù. Họ giỏi phò tá và giải quyết công việc, có thể đạt được thành tích tốt trong sự nghiệp công giáo, thông tin, và văn hoá. Tuy nhiên, họ thường không thuận lợi trong tình cảm.

  Sao Thiên Đồng và Thiên Lương tại cung Dần cũng tác động và tạo lợi thế giống như tại cung Thân. Tại cung Dần, sao Thái Âm ở cung Tài Bạch là ở thế lợi, trong khi tại cung Thân, sao Thái Âm của cung Tài Bạch lại ở thế hãm. Sao Thái Âm chủ về tính chất giàu có và nhạy cảm đối với hào quang của miếu vượng hoặc thế hãm, do đó ảnh hưởng đến tài vận.

  Tuy nhiên, dù ở cung Dần hay cung Thân, nếu gặp cát tinh, sức mạnh của họ sẽ tăng, trong khi gặp sát tinh, sẽ gặp ưu phiền, lo lắng và khó khăn.

  Vận Mệnh của Các Năm Sinh Khác Nhau

  • Người sinh năm Giáp Tuất, Thân, Tý, Thìn, Dần, Ngọ, Tuất thì có sao Lộc Tồn và sao Mệnh Mã cùng tọa cung Mệnh hoặc cung Thiên Di, đây là mệnh cách Lộc Mã giao trì, có nhiều của và biến động.
  • Người sinh năm Ất có mệnh tại cung Mệnh, cung Quan Lộc và sao Hóa Quyền, Hóa Lộc cùng tuần thủ, đây là mệnh cách Quyền Lộc tuần phùng, giỏi về tài quan và có khả năng độc đáo về các sự việc. Họ thường phải dời xa quê hương và có tài chính dễ thấu chi.
  • Người sinh năm Tân có mệnh tọa ở cung Dần hoặc cung Thân, hai quý tinh Thiên Việt và Thiên Khôi lần lượt tam hợp hội chiếu ở cung Mệnh và cung Quan Lộc, đây là mệnh cách Thiên Ất củng mệnh và họ có nhiều người giúp đỡ.
  • Người sinh năm Bính có mệnh tọa ở cung Mệnh, cung Quan Lộc và sao Văn Khúc, nếu không gặp hung, sát, kỵ tinh xung phá, đây là mệnh cách Quyền Lộc tuần phùng, giỏi lãnh đạo và sáng nghiệp bên ngoài. Họ dễ làm việc thành công và có khả năng giải quyết công việc.
  • Người sinh năm Đinh có mệnh tọa cung Tài Bạch, cung Quan Lộc và sao Thiên Cơ, đây là mệnh cách Tam Kỳ gia hội.
  • Người sinh năm Mậu có mệnh tọa cung Tài Bạch và cung Quan Lộc, đây là mệnh cách Tam Kỳ gia hội. Họ giỏi trong việc dùng tiền, nhưng thường thay đổi nghề nghiệp.
  • Người sinh năm Kỷ có sao Thiên Lương tại cung Mệnh, họ có tài hoa trong văn nghệ và kỹ thuật, có cơ hội nổi danh.
  • Người sinh năm Canh có sao Thái Âm tại cung Tài Bạch, mệnh tọa cung Dần, họ có thể kiếm tiền và nhờ sự giúp đỡ của phụ nữ mà có được của.
  • Người sinh năm Nhâm có sao Thiên Lương tại cung Mệnh, cuộc đời họ gặp nhiều nhân duyên và được che chở của bề trên.
  • Người sinh năm Quý có sao Thái Âm tại cung Tài Bạch, mệnh tọa cung Dần, họ cũng có thể kiếm tiền và nhờ sự giúp đỡ của phụ nữ mà có được của.
  • Người sinh vào giờ Tuất có sao Thiên Lương và sao Văn Khúc cùng tọa mệnh, đây là mệnh cách Văn Lương chấn kỷ, chủ về làm quan và có tài quan hiển quý.

  Đó là một số thông tin về sao Thiên Đồng và Thiên Lương tại cung Dần, Thân. Mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về tiểu sử và vận mệnh của các sao này.

  More From Author