Bài khấn đi chùa để cầu bình an, tài lộc và duyên may

Spread the love

Đi chùa là một truyền thống lâu đời của người Việt, mọi người thường đến chùa để tìm sự an lành, cầu bình an, tài lộc và duyên may. Dưới đây là các bài khấn đi chùa ngắn gọn, bao gồm văn khấn lễ Phật, khấn Đức Ông, ban Tam Bảo, Quan Thế Âm Bồ Tát và ban Địa Tạng Vương Bồ Tát năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

  1. Cách khấn khi đi chùa

  Chắc hẳn chúng ta đã từng đi chùa cùng gia đình. Nhưng không phải ai cũng biết cách khấn khi đi chùa và thứ tự hành lễ đúng không?

  Thứ tự hành lễ khi đến chùa như sau:

  • Bước 1: Đầu tiên, khi bạn đến chùa, hãy sắm lễ và đặt lễ vật, thắp hương tại ban thờ Đức Ông.
  • Bước 2: Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông, đi lên hương án của chính điện, đặt lễ và thắp nhang thỉnh 3 hồi chuông, sau đó bắt đầu lễ chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.
  • Bước 3: Khi đã đặt lễ chính điện, đi thắp hương các ban thờ khác của nhà bái đường. Lưu ý, khi thắp hương đều có 3 hoặc 5 lễ. Tại chùa có điện thờ Mẫu và Tứ Phủ, hãy đến đó để đặt lễ, dâng hương và đọc bài văn khấn, cầu nguyện theo ý muốn.
  • Bước 4: Lễ nhà thờ Tổ.
  • Bước 5: Cuối buổi lễ, khi đã lễ tạ và hạ lễ, hãy đến phòng tiếp khách để hỏi thăm các vị sư Tăng trụ trì trong chùa.

  2. Bài khấn đi chùa ngắn gọn lễ Phật

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  Hôm nay là ngày… tháng… năm…
  Tín chủ con là…
  Ngụ tại…

  Cùng toàn thể gia đình, con thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa… dâng nén tâm hương, kính lạy:

  Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ và Thánh hiền Tăng. Đệ tử lâu đời, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

  Ngày nay đến trước Phật đài, con thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, kính mong ơn từ Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày làm việc theo pháp Phật, để vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

  Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc và cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

  Tâm nguyện lòng thành kính, bái xin chứng giám.

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  3. Bài văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
  Hôm nay là ngày… tháng… năm…
  Tín chủ con là…
  Ngụ tại:…

  Cùng cả gia đình, con tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ (nếu có lễ vật thì cúi xin “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

  Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

  Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm. Hôm nay chúng con tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con. Ba tháng hè, chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Bài văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông

  4. Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
  Hôm nay là ngày… tháng… năm…
  Tín chủ con là…
  Ngụ tại:…

  Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu có viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

  Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

  • Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
  • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
  • Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  • Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

  Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

  Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được an lành và thịnh vượng, tài lộc phát triển. Gia đình mạnh khỏe, hòa thuận, an khang.

  Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con và gia đình được thịnh vượng. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

  Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  5. Văn khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

  Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng:
  “Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm,
  Hay dù chỉ thấy bức chân dung,
  Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,
  Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

  Hôm nay là ngày… tháng… năm…
  Tín chủ con là…
  Ngụ tại…

  Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

  Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện, chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi và lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

  Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát!

  6. Văn khấn đi chùa ban Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỷ từ chứng giám.

  Hôm nay là ngày… tháng… năm…
  Tín chủ con là…
  Ngụ tại:…

  Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

  Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh.

  Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

  Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

  Tâm nguyện lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

  Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

  Đây là 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn, thể hiện lòng kính trọng đối với các vị thần linh và mang đến cầu chúc tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình. Mong rằng các bài khấn này sẽ mang lại phúc đức cho chúng ta và con cháu.

  More From Author