Vị trà truyền thống cổ điển

ML

Trà Xanh Hoa Nhài

- Jasmine Green tea -

35.000đ45.000đ

Trà Đen

- Black Tea -

35.000đ45.000đ

Trà King's Oolong 913

- 913 King's Oolong tea -

38.000đ48.000đ

Trà Đen Mật Ong

- Honey black tea -

38.000đ48.000đ

Trà Hoa Nhài Mật Ong

- Honey Jasmine green tea -

38.000đ48.000đ

Trà Phổ Nhỉ Hoa Cúc

- Chrysanthemum Pu-erh tea -

40.000đ50.000đ